Disclaimer

Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond (kamer van koophandel 24392427), hierna te noemen SUWR, nodigt u uit de informatie te gebruiken.

SUWR spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. SUWR behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover te informeren.

Beperkte aansprakelijkheid

De teksten en regels opgenomen op de website zijn niet bindend. Alleen de officieel vastgestelde tekst in de Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam of door individuele gemeenten vastgestelde regelingen zijn juridisch bindend.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar website of diensten van derden kan SUWR nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de geboden informatie op de website liggen bij SUWR. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen en informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SUWR.

AVG

Voor alle AVG gerelateerde vragen verwijzen we naar de privacyverklaring van SUWR.

Versie juni 2020