Mijn cliënt stroomt door uit de opvang of woonzorgvoorziening

In de gemeente Maassluis, Vlaardingen en Schiedam wordt uitsluitend gewerkt met Urgentie-directe bemiddeling. Een reguliere urgentie is niet mogelijk. Clienten krijgen rechtstreeks een woningaanbod in de herkomstgemeente van een woningcorporatie. Dat wonen gebeurt dan met ondersteuning van een zorgaanbieder. Die ondersteuning kan zo licht of intensief zijn als nodig is.

Zelf zoeken met voorrang naar een woning op WoonnetRijnmond is niet mogelijk. Per 1 juli 2024 gaat de gemeente Rotterdam ook over op uitsluitend Urgentie-directe bemiddeling. Meer info over Urgentie-directe bemiddeling Rotterdam vind u op de website 1 Route naar Thuis.

Een zorginstelling kan voor een cliënt urgentie aanvragen op basis van de volgende voorwaarden:

  • Uw instelling is officieel aangewezen door de gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel als een partij voor het verzorgen van een traject en voor het verzorgen van aanvragen urgentie gericht op resocialisatie. Een overzicht van aangewezen instellingen vindt u hier.
  • Uw cliënt heeft gelijk voor de start van het hulpverleningstraject in de gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel gewoond.
  • Uw cliënt is het laatste woonadres kwijtgeraakt door complexe eigen problematiek.
  • Hulpverlening moest op verschillende gebieden worden ingezet.

Kans op urgentie?

Beantwoord deze vragen, en kijk of uw cliënt kans maakt op urgentie.

Woonde de cliënt gelijk voor de start van het traject in de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Hellevoetsluis, Krimpen a/d IJssel, Lansingerland, Nissewaard, Ridderkerk of Westvoorne?

De urgentie moet dan worden aangevraagd bij die gemeente (gemeente van herkomst). Vul de vragen bij ‘Kans op urgentie’ in om te zien of uw cliënt kans maakt op urgentie.

Woonde uw cliënt gelijk voor de start van het traject buiten de woningmarktregio Rotterdam?

Dan kunt u hier geen urgentie aanvragen voor de cliënt.

Zijn er uitzonderingen?

In een uitzonderlijke situatie kan hiervan worden afgeweken als uit stukken blijkt dat er sprake is van een contra-indicatie waardoor cliënt niet meer in de gemeente van herkomst kan wonen. Hiermee bedoelen we niet dat de cliënt niet meer terug kan keren naar het voormalig (in)woonadres. De cliënt doorloopt dan wel het traject en verblijft in een instelling in Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel.

U kunt een kansberekening doen om te zien of de aanvraag zin heeft. Als u al weet dat uw cliënt in aanmerking komt, downloadt dan het Rapportageformulier Doorstroom . Vul het formulier samen met uw cliënt in. De aanvraag moet compleet zijn. Daarna kunt u digitaal de aanvraag bij ons indienen.