Mijn cliënt wordt bedreigd of mishandeld

Wanneer ‘bedreiging of mishandeling’ aanvragen?

Kan uw cliënt door ernstig psychisch of fysiek geweld, niet meer in de huidige zelfstandige woning blijven wonen? En is de situatie zo ernstig dat een andere zelfstandige woonruimte noodzakelijk is? Dan kunt u urgentie aanvragen voor ‘bedreiging en mishandeling’.

Kans op urgentie?

Beantwoord deze vragen, en kijk of uw cliënt kans maakt op urgentie.

Hoe ‘bedreiging of mishandeling’ aanvragen?

Denkt u dat uw cliënt urgentie kan aanvragen voor de urgentiegrond ‘geweld en bedreiging’? Dan vult uw cliënt het ‘Rapportageformulier Geweld en Bedreiging’ in. U kunt de aanvraag ondersteunen door zelf een rapportage op te stellen van de situatie.

De cliënt maakt, als alles compleet is, een afspraak voor een gesprek bij een corporatie in één van de gemeenten die we hierboven noemde. Het formulier en alle documenten moeten mee naar het gesprek.

Betreft het een andere gemeente? Dan moet de cliënt contact opnemen voor een urgentieaanvraag bij de gemeente waar de cliënt zelfstandig woont.

Als alles compleet is, dan hoort de cliënt binnen 8 weken of de aanvraag voor ‘mishandeling of bedreiging’ is goedgekeurd. Wij onderzoeken de aanvraag. Wij vragen de politie om advies en praten daarvoor met alle andere partijen. Uit het onderzoek moet blijken dat het niet veilig is voor de cliënt om in de woning te blijven wonen.