Mijn cliënt stroomt uit een voorziening voor tijdelijke opvang vanwege huiselijk geweld

Woont woningzoekende tijdelijk in blijf-van-mijn-lijf-huis?

Uw cliënt kan urgentie aanvragen als door ernstige problemen in een relatie of geweld binnen het gezin de cliënt de oude woning heeft verlaten. De cliënt woont nu tijdelijk in de opvang. De reden voor urgentie (dat noemen we urgentiegrond) heet dan ‘uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang’.

Kans op urgentie?

Beantwoord deze vragen, en kijk of uw cliënt kans maakt op urgentie.

Hoe ‘uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang’ aanvragen?

Denkt u dat cliënt urgentie kan aanvragen voor ‘uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang’? Vul dan de vragen bij ‘Kans op urgentie’ in. Daarna vult u samen met de cliënt het ‘Rapportageformulier Uitstroom uit een tijdelijke voorziening’ in. Als alle stukken compleet zijn, dan vraagt de corporatie digitaal urgentie aan. Als de aanvraag compleet is ingeleverd, horen u en de cliënt binnen 8 weken of de cliënt urgentie krijgt.