De woningzoekende is afhankelijk van mantelzorg

Mantelzorg nodig? Hulp van familie of bekenden?

Woningzoekende die afhankelijk is van (mantel)zorg van een persoon die woonachtig is in de gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel. De urgentiegrond is dan ‘afhankelijkheid mantelzorg’.

Wanneer ben je afhankelijk van mantelzorg?

De woningzoekende is voor langere tijd afhankelijk van (mantel)zorg, of van directe zorg van een instelling, en heeft dringend een zelfstandige woning nodig in de gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel. De nodige zorg ontbreekt in de gemeente van herkomst. De woningzoekende is afhankelijkheid van (mantel)zorg van een persoon of directe zorg van een instelling in de nieuwe gemeente. Door het ontvangen van deze zorg wordt opname in een instelling voorkomen. De woningzoekende kan dan langer zelfstandig blijven wonen.

Belangrijk om te weten

Als de woningzoekende afhankelijk is van mantelzorg dan moet de noodzaak van zorg met officiële stukken worden aangetoond. Als het gaat om afhankelijkheid van zorg door een instelling, dan moet het altijd om extramurale zorgverlening gaan. Extramurale zorg is zorg die aan de woningzoekende wordt verleend buiten het ziekenhuis of een zorginstelling. Deze zorg betekent bijvoorbeeld zorg van artsen, specialisten die de woningzoekende op afspraak krijgt, of die de zorgaanbieder bij de woningzoekende aan huis levert.

Hoe ‘afhankelijkheid mantelzorg’ aanvragen?

Denkt u dat de woningzoekende urgentie kan aanvragen voor ‘mantelzorg’? Dan moet de woningzoekende het ‘Rapportageformulier Mantelzorg’ invullen. De aanvraag moet ingediend worden bij een woningcorporatie van de mantelzorger of waar de instelling is gevestigd waarvan de woningzoekende van het verlenen van zorg afhankelijk is. Dit is in één van eerdergenoemde gemeenten. Als alle stukken compleet zijn, dan vraagt u als corporatiemedewerker digitaal urgentie aan. Als de aanvraag compleet is ingediend, hoort de woningzoekende binnen 8 weken of urgentie wordt verleend.