De woningzoekende wordt bedreigd of mishandeld

Bedreiging of mishandeling?

De woningzoekende kan door ernstig geestelijk of lichamelijk geweld niet in de woning van dit moment blijven wonen. De situatie is zo ernstig dat een andere zelfstandige woonruimte noodzakelijk is. Urgentiegrond is dan ‘Geweld en bedreiging’.

Kans op urgentie?

Beantwoord deze vragen, en kijk of uw woningzoekende kans maakt op urgentie.

Hoe ‘Geweld en bedreiging’ aanvragen?

Denkt u dat de woningzoekende urgentie kan aanvragen voor ‘Geweld en bedreiging’? Dan vult de woningzoekende het ‘Rapportageformulier Geweld en Bedreiging’ in.
Als alle stukken compleet zijn, dan vraagt u als corporatiemedewerker digitaal urgentie aan. Als de aanvraag compleet is ingediend, hoort de woningzoekende binnen 8 weken of urgentie wordt verleend.
Wij onderzoeken de aanvraag. Wij vragen de politie om advies en praten daarvoor met alle andere partijen. Uit het onderzoek moet blijken dat de woningzoekende niet veilig is als de woningzoekende in de woning blijft wonen.