De woningzoekende heeft medische problemen

Medische problemen? Niet meer thuis kunnen wonen?

De woningzoekende of iemand uit het huishouden van de woningzoekende kan urgentie aanvragen als de woningzoekende moet verhuizen naar een andere geschikte zelfstandige woning. Urgentiegrond is dan ‘medische noodzaak’.

Wat zijn medische problemen?

Onder medische problemen verstaan we ernstige lichamelijke of luchtweg problemen. De zelfstandige woning waar de woningzoekende nu woont kan niet aangepast worden aan de lichamelijke of luchtweg problemen waardoor de woningzoekende moet verhuizen naar een geschikte zelfstandige woning.

Kans op urgentie?

Beantwoord deze vragen, en kijk of uw woningzoekende kans maakt op urgentie.