De woning is onbewoonbaar

Huis afgebrand? Onbewoonbare woning?

De woningzoekende kan urgentie aanvragen als de zelfstandige woning van de woningzoekende opeens onbewoonbaar is geworden door een onverwachte noodsituatie, bijvoorbeeld brand. Urgentiegrond is dan ‘onbewoonbaarheid’.

Kans op urgentie?

Beantwoord deze vragen, en kijk of uw woningzoekende kans maakt op urgentie.

Hoe ‘onbewoonbaarheid’ aanvragen?

Denkt u dat de woningzoekende urgentie kan aanvragen voor ‘onbewoonbaarheid’? Dan vult de woningzoekende het ‘Rapportageformulier Onbewoonbaarheid’ in.
Als alle stukken compleet zijn, dan vraagt u als corporatiemedewerker digitaal urgentie aan. Als de aanvraag compleet is ingediend, hoort de woningzoekende binnen 8 weken of urgentie wordt verleend.