De woningzoekende stroomt uit een voorziening voor tijdelijke opvang vanwege huiselijk geweld

Woont woningzoekende tijdelijk in blijf-van-mijn-lijf-huis?

Woningzoekende kan urgentie aanvragen als door ernstige problemen in een relatie of geweld binnen het gezin de woningzoekende de oude woning heeft verlaten. Woningzoekende woont nu tijdelijk in de opvang. De urgentiegrond is dan ‘uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang’.

Wat zijn de voorwaarden voor urgentiegrond ‘uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang’

  • De woningzoekende moet opgevangen zijn in een tijdelijke opvang. De opvang is gericht op begeleiding van personen van huiselijk geweld of problemen in het gezin (blijf-van-mijn-lijfhuizen).
  • De situatie is ernstig en de woningzoekende kan door veiligheidsredenen niet meer terug naar de vorige woning. In aangifte(n) van politie en/of verklaringen van bijvoorbeeld hulpverleningsinstellingen staat dat terugkeer niet kan.
  • De woningzoekende heeft een zelfstandige woning nodig in de gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel. Gaat het om een andere gemeente? Dan neemt de woningzoekende contact op met de gemeente waar de woningzoekende naar toe moet verhuizen.

Hoe ‘uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang’ aanvragen?

Denkt u dat de woningzoekende urgentie kan aanvragen voor ‘uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang’? De woningzoekende vult samen met de begeleider van de opvang het ‘Rapportageformulier Uitstroom uit een tijdelijke voorziening’ in. Als alle stukken compleet zijn, dan vraagt u als corporatiemedewerker digitaal urgentie aan. Als de aanvraag compleet is ingediend, hoort de woningzoekende binnen 8 weken of urgentie wordt verleend.