De woningzoekende stroomt uit een voorziening voor tijdelijke opvang vanwege huiselijk geweld

Woont woningzoekende tijdelijk in blijf-van-mijn-lijf-huis?

Woningzoekende kan urgentie aanvragen als door ernstige problemen in een relatie of geweld binnen het gezin de woningzoekende de oude woning heeft verlaten. Woningzoekende woont nu tijdelijk in de opvang. De urgentiegrond is dan ‘uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang’.

Kans op urgentie?

Beantwoord deze vragen, en kijk of uw woningzoekende kans maakt op urgentie.

Hoe ‘uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang’ aanvragen?

Denkt u dat de woningzoekende urgentie kan aanvragen voor ‘uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang’? De woningzoekende vult samen met de begeleider van de opvang het ‘Rapportageformulier Uitstroom uit een tijdelijke voorziening’ in. Als alle stukken compleet zijn, dan vraagt u als corporatiemedewerker digitaal urgentie aan. Als de aanvraag compleet is ingediend, hoort de woningzoekende binnen 8 weken of urgentie wordt verleend.