De woningzoekende geeft mantelzorg

Mantelzorgen? Hulp aan familie of bekende?

De woningzoekende kan urgentie aanvragen als de woningzoekende de persoon is die (mantel)zorg geeft en heel snel een woning nodig heeft dicht bij de persoon die de (mantel)zorg ontvangt te wonen. Urgentiegrond is dan ‘mantelzorg’.

Kans op urgentie?

Beantwoord deze vragen, en kijk of uw woningzoekende kans maakt op urgentie.

Hoe urgentie voor ‘mantelzorg’ aanvragen?

Denkt u dat de woningzoekende urgentie kan aanvragen voor ‘mantelzorg’? De woningzoekende moet dan het ‘Rapportageformulier Mantelzorg’ invullen. Als alle stukken compleet zijn, dan vraagt u als corporatiemedewerker digitaal urgentie aan. Als de aanvraag compleet is ingediend, hoort de woningzoekende binnen 8 weken of urgentie wordt verleend.