De woningzoekende geeft mantelzorg

Mantelzorgen? Hulp aan familie of bekende?

De woningzoekende kan urgentie aanvragen als de woningzoekende de persoon is die (mantel)zorg geeft en heel snel een woning nodig heeft dicht bij de persoon die de (mantel)zorg ontvangt te wonen. Urgentiegrond is dan ‘mantelzorg’.

Wat is een ‘mantelzorger’?

De woningzoekende geeft voor langere tijd onbetaalde zorg aan familie of een bekende. Het doel van mantelzorg is om te voorkomen dat dit familielid of bekende naar een zorginstelling moet. Daardoor kan die persoon langer thuis wonen.

Wat zijn de voorwaarden voor ‘mantelzorg’?

De persoon die de mantelzorg ontvangt moet wonen in Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel. Voor de andere gemeenten neemt de woningzoekende contact op met die gemeente.
Het geven van mantelzorg en waarom dit echt nodig is, moet met officiële stukken bewezen worden.

Hoe urgentie voor ‘mantelzorg’ aanvragen?

Denkt u dat de woningzoekende urgentie kan aanvragen voor ‘mantelzorg’? De woningzoekende moet dan het ‘Rapportageformulier Mantelzorg’ invullen. Als alle stukken compleet zijn, dan vraagt u als corporatiemedewerker digitaal urgentie aan. Als de aanvraag compleet is ingediend, hoort de woningzoekende binnen 8 weken of urgentie wordt verleend.