De woningzoekende heeft te hoge woonlasten

Woonlasten te hoog? Betalingsproblemen?

De woningzoekende heeft betalingsproblemen, of dat gaat zeker gebeuren. De kosten van het wonen (woonlasten) zijn te hoog vergeleken met het inkomen. Er is geen andere mogelijkheid om de woonlasten te betalen. Het woonlastenprobleem kan ontstaan bij grote inkomstendaling of bij echtscheiding/beëindiging van samenwoning. De urgentiegrond is dan ‘woonlasten’.

Kans op urgentie?

Beantwoord deze vragen, en kijk of uw woningzoekende kans maakt op urgentie.

Hoe ‘woonlasten’ aanvragen?

Denkt u dat de woningzoekende urgentie kan aanvragen voor ‘woonlasten’? Dan vult de woningzoekende het ‘Rapportageformulier Woonlasten’ in. Als alle stukken compleet zijn, dan vraagt u als corporatiemedewerker digitaal urgentie aan. Als de aanvraag compleet is ingediend, hoort de woningzoekende binnen 8 weken of urgentie wordt verleend.