De woningzoekende heeft te hoge woonlasten

Woonlasten te hoog? Betalingsproblemen?

De woningzoekende heeft betalingsproblemen, of dat gaat zeker gebeuren. De kosten van het wonen (woonlasten) zijn te hoog vergeleken met het inkomen. Er is geen andere mogelijkheid om de woonlasten te betalen. Het woonlastenprobleem kan ontstaan bij grote inkomstendaling of bij echtscheiding/beëindiging van samenwoning. De urgentiegrond is dan ‘woonlasten’.

Wat zijn de voorwaarden voor ‘woonlasten’?

De woningzoekende is huurder of eigenaar van een zelfstandige woning in Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel. Voor de andere gemeenten neemt de woningzoekende contact op met die gemeente.

De woningzoekende heeft een verhuisverplichting in combinatie met woonkostentoeslag van de gemeente gekregen of heeft geen recht op huurtoeslag.

Bij echtscheiding of beëindiging van de samenwoning kan alleen de ouder die de zorg heeft over kinderen (tot 23 jaar) urgentie aanvragen. De kinderen wonen officieel bij die ouder die urgentie aanvraagt.

Als wij beoordelen of er een woonlasten-probleem is, kijken wij naar grensbedragen (gebaseerd op NIBUD en het woononderzoek ‘Armoede in kaart’). In deze grensbedragen staat wat een huishouden minimaal aan inkomen nodig heeft om te kunnen leven. Woonlasten zijn de kosten die de woningzoekende moet betalen voor de woning. Alleen als na aftrek van de woonlasten de woningzoekende minder dan de helft van het grensbedrag overhoudt dan zal de urgentie aanvraag worden goedgekeurd.

Hoe ‘woonlasten’ aanvragen?

Denkt u dat de woningzoekende urgentie kan aanvragen voor ‘woonlasten’? Dan vult de woningzoekende het ‘Rapportageformulier Woonlasten’ in. Als alle stukken compleet zijn, dan vraagt u als corporatiemedewerker digitaal urgentie aan. Als de aanvraag compleet is ingediend, hoort de woningzoekende binnen 8 weken of urgentie wordt verleend.