Als we besluiten u te bemiddelen start fase 2: de bemiddelingsperiode. Wij geven de corporaties door dat u bemiddeld moet worden. De corporaties bieden u één keer een woning aan.

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor bemiddeling? Dan stopt uw urgentie.

We kunnen niet precies zeggen hoe lang het duurt voor u een aanbod krijgt omdat dit afhangt van de woningen die vrijkomen.

Wat staat er in het zoekprofiel?

In uw urgentieverklaring staat altijd een zoekprofiel. In het zoekprofiel staat het woonruimtetype, een zoekgebied en de Urgentieregio die u gekozen heeft. In het zoekprofiel staat ook met welke zoekmodellen op WoonnetRijnmond u voorrang heeft op andere woningzoekenden.

Woonruimtetype

In woonruimtetype staat met welke soort woning (woningtype) u voorrang heeft op andere woningzoekenden. Dit is een minimale oplossing om snel te kunnen verhuizen. U heeft dus niet op elke woning voorrang alleen op de woningtype(n) die in het zoekprofiel staan.
In woonruimtetype staat ook het aantal slaapkamers en de maximale huurprijs die past bij uw inkomen.

Zoekgebied

Het zoekgebied is de hele woningmarktregio Rotterdam. In heel bijzondere situaties kunnen we besluiten om dat anders te doen. We moeten dan wel bepaald hebben dat het echt nodig is om dat anders te doen.

Urgentieregio

In het zoekprofiel staat ook de Urgentieregio die u gekozen heeft om naar toe te verhuizen.

Andere woonwensen staan niet het zoekprofiel en daar houden we ook geen rekening mee. Andere woonwensen zijn bijvoorbeeld een speciale buurt, hoe groot de woning is of dat er een berging is.

Hoeveel kamers staan er in het zoekprofiel?

Met ‘aantal kamers’ bedoelen we het aantal slaapkamers. Het aantal slaapkamers bepalen we door te kijken naar hoe groot en hoe uw huishouden opgebouwd is. In dit overzicht ziet u voor hoeveel slaapkamers we urgentie geven:

Aantal personen Aantal kamers
1 1 t/m 2
2 (1 ouder* + 1 kind) 2
2 (volwassenen) 1 t/m 2
3 (1 ouder* + 2 kinderen) 2 t/m 3
3 (2 ouders* + 1 kind) 2
4 (1 ouder* + 3 kinderen) 3 t/m 4
4 (2 ouders* + 2 kinderen) 2 t/m 3
5 (1 ouder* + 4 kinderen) 4 of meer
5 (2 ouders* + 3 kinderen) 3 t/m 4
6 of meer 4 of meer

* Als ouder(s) wordt ook gezien persoon of personen zoals voogd, pleeg- of stiefouders. Voor kinderen geldt dat de ouder(s)* de zorg moeten hebben van inwonende kinderen.

Wanneer krijg ik bemiddeling?

U krijgt bijvoorbeeld bemiddeling als:

 • er in fase 1 (de zelf-zoek-periode) te weinig nieuwe woningen waren in de Urgentieregio van uw keuze. Met ‘te weinig’ bedoelen we; twaalf of minder verschillende woningen die pasten bij het aantal slaapkamers en het type woning zoals dat in uw urgentie staat.
 • u heeft geen aanbieding(en) gehad, maar u heeft wel genoeg gereageerd op de woningen op WoonnetRijnmond. Met ‘genoeg’ bedoelen we; minimaal twaalf keer in de Urgentieregio van uw keuze. De woningen waar u op reageerde pasten bij het aantal slaapkamers en het type woning zoals dat in uw urgentie staat.
 • u heeft maar één aanbieding van een woning die paste bij het aantal slaapkamers en het type woning geweigerd. En er waren te weinig nieuwe woningen in de Urgentieregio van uw keuze. Met ‘te weinig’ bedoelen we; twaalf of minder verschillende woningen die pasten bij het aantal slaapkamers en het type woning zoals dat in uw urgentie staat.

Als dit één van uw situaties is dan nemen wij drie maanden na de datum waarop u urgentie kreeg (staat op de urgentie) contact met u op. U hoeft ons dus niet te bellen; wij bellen u.

Nadat we u gesproken hebben starten we fase 2: bemiddeling-periode. Wij geven bij alle corporaties die woningen hebben in de Urgentieregio van uw keuze aan dat u bemiddeld moet worden. De corporaties gaan dan ook kijken naar een woning die past bij het zoekprofiel wat in uw urgentie staat.

Dit betekent niet dat u nu zelf niet meer hoeft te reageren!

U blijft net als in fase 1 actief reageren op woningen die passen bij het aantal slaapkamers en het type woning zoals dat in uw urgentie staat.
De corporaties bieden u één keer een woning aan die past bij het zoekprofiel wat in uw urgentie staat. Dat aanbod kan uit de hele Urgentieregio komen.

Wanneer stopt mijn urgentie in fase 1; zelf-zoek-periode?

Uw urgentie stopt in fase 1 als:

 • u in de zelf-zoek-periode (fase 1) twee woningen die de corporatie u aanbiedt en die passen bij uw urgentie weigert. Of,
 • u wordt uitgenodigd voor een woningaanbieding en daar niet op reageert. Dit zien we als een weigering van de woning. Bij de tweede keer niet reageren (weigering) stopt de urgentie. Of,
 • u een woning die de corporatie u aangeboden heeft niet krijgt omdat u de gegevens en documenten die de corporatie nodig heeft voor het maken van een huurcontract niet op tijd aan de corporatie gegeven heeft. De corporatie geeft in de aanbieding aan wanneer de gegevens en documenten bij de corporatie moeten zijn. Ook dit zien we als een weigering van de woning. Bij de tweede keer te laat inleveren van de gegevens en documenten (weigering) stopt de urgentie. Of,
 • u niet meer ingeschreven staat bij WoonnetRijnmond. Of,
 • u niet genoeg reageert op woningen terwijl er in fase 1 genoeg woningen waren die passen bij uw urgentie. Met ‘genoeg’ bedoelen we; minimaal twaalf keer in de Urgentieregio van uw keuze. Of,
 • u verhuist naar een zelfstandige woning. Of,
 • de reden waarom u urgentie heeft gekregen niet meer geldt omdat de situatie veranderd is.

Let op: vanaf het moment dat uw urgentie stopt kunt u twee jaar lang geen urgentie aanvragen met dezelfde reden en dezelfde problemen.

Hoe laten wij u dit weten?

Wanneer een urgentie aan het einde van fase 1 wordt ingetrokken omdat u niet of te weinig heeft gereageerd op woningaanbod, of tweemaal een passende woning heeft geweigerd, bellen wij u eerst om uw verhaal te horen. Vervolgens ontvangt u ons besluit per post of e-mail.

 

Ik zit nu in fase 2 (bemiddeling-periode). Hoe lang moet ik wachten op een woningaanbieding?

We kunnen niet precies zeggen hoe lang het duurt voordat er een woning vrij komt in de Urgentieregio van uw keuze. Dat hangt af van het aantal woningen die vrij komen en die passen bij uw situatie en zoekprofiel. De woning moet natuurlijk wel een oplossing zijn voor uw woon-probleem.

Blijf zelf actief!

Wij adviseren u om zelf actief te blijven reageren op WoonnetRijnmond. U heeft op WoonnetRijnmond namelijk voorrang op woningen van corporaties in de hele regio. U moet natuurlijk wel aan alle voorwaarden voldoen bij de advertentie staan en het zoekprofiel moet kloppen met het zoekprofiel dat op uw urgentie staat.

Let ook op het zoekmodel van de woning; alleen bij Inschrijfduur en WoningLoting heeft u met urgentie voorrang op andere woningzoekenden.

Wanneer stopt mijn urgentie in fase 2; bemiddeling-periode?

Uw urgentie stopt in fase 2 als:

 • u in de bemiddeling-periode (fase 2) de woning die de corporatie voor u bemiddelt weigert. De corporatie biedt u de woning gelijk aan; u heeft daarvoor niet hoeven reageren op WoonnetRijnmond. De woning die de corporatie voor u had lag in de Urgentieregio van uw keuze en past bij uw zoekprofiel (woningtype, aantal slaapkamers en maximale huurprijs). Het zoekprofiel en de Urgentieregio staan in uw urgentie. Of,
 • u in de bemiddeling-periode (fase2 2) een woning waar u zelf op reageerde via WoonnetRijnmond weigert. De woning waar u op reageerde past bij uw zoekprofiel (woningtype, aantal slaapkamers en maximale huurprijs). De woning hoeft niet in de Urgentieregio van uw keuze te staan. Deze woning had een oplossing voor uw woon-probleem geweest. Daarom mag u hem niet weigeren. Of,
 • u niet reageert op het aanbod van de corporatie voor een woning. Of,
 • u de gegevens en documenten die de corporatie nodig heeft voor het maken van een huurcontract niet op tijd of compleet aan de corporatie gegeven heeft. De corporatie geeft in de aanbieding aan wanneer de gegevens en documenten bij de corporatie moeten zijn. Of,
 • u niet meer ingeschreven staat bij WoonnetRijnmond. Of,
 • u verhuist naar een zelfstandige woning. Of,
 • de reden waarom u urgentie heeft gekregen niet meer geldt omdat de situatie veranderd is.

Let op: vanaf het moment dat uw urgentie stopt kunt u twee jaar lang geen urgentie aanvragen met dezelfde reden en dezelfde problemen.

Ik heb een woning gevonden en geaccepteerd. Wat gebeurt er met mijn urgentie?

Fijn, dat u een nieuwe woning heeft. Uw urgentie stopt nu omdat u een woning heeft gevonden. Uw inschrijfduur bij WoonnetRijnmond mag u wel houden.

Geef bij de corporatie als u het huurcontract tekent aan dat u als woningzoekende ingeschreven wilt blijven staan bij WoonnetRijnmond. De corporatie regelt dat dan en zo houdt u uw inschrijfduur.