U ontvangt per post of e-mail bericht over uw aanvraag.

Als u urgentie krijgt dan regelen we dat gelijk in WoonnetRijnmond.

Als u geen urgentie krijgt dan delen wij dat mee in het bericht. Bent u het niet eens met het besluit? Maak dan binnen 6 weken bezwaar.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

De behandeling van uw aanvraag bestaat uit de volgende stappen.

Bevestiging

Als wij uw aanvraag ontvangen hebben dan krijgt u daarvan een bevestiging. Het is belangrijk dat uw aanvraag compleet is. Alleen dan behandelen we uw aanvraag. Is de aanvraag niet compleet? Dan vragen wij naar de informatie die wij missen. Deze informatie moeten wij dan binnen een week krijgen.

Lukt het niet om deze informatie binnen een week te sturen? Dan krijgt u nog een week de tijd om uw aanvraag compleet te maken. Het gaat hier om basisinformatie. Met basisinformatie bedoelen wij documenten die nodig zijn om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Wij houden u per brief op de hoogte van hoe het gaat met uw aanvraag.

Hoe houden wij contact met u?

Voor SUWR is het ook mogelijk om brieven per e-mail te versturen in plaats van per post. Bij de corporatie waar u urgentie aanvraagt of bij uw hulpverleningsinstelling, kunt u aangeven of u liever brieven per post of per e-mail wilt ontvangen.

Het besluit

Wij hebben nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben 8 weken de tijd om deze te beoordelen. We bedoelen daarmee niet dat u 8 weken moet wachten op een besluit. De periode van 8 weken noemen we de ‘afhandelingstermijn’. De afhandelingstermijn van 8 weken staat in de ‘Algemene wet bestuursrecht’. U krijgt ruim binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag. Dit hangt ook af of uw aanvraag compleet was en of wij contact konden krijgen met personen of instellingen die uw aanvraag steunen.

Positief besluit

Als wij u urgentie kunnen geven dan ontvangt u deze per post of per e-mail. We hebben dan, zoals dat heet, een ‘positief besluit’ genomen. Uw urgentie zetten we in het systeem van WoonnetRijnmond.

Negatief besluit

Als wij u geen urgentie kunnen geven dan ontvangt u daarover per post of per e-mail een bericht. We hebben dan, zoals dat heet, een ‘negatief besluit’ genomen. In het negatieve besluit staat ook de reden van afwijzing.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit? U moet dan binnen 6 weken nadat wij u het besluit gestuurd hebben bezwaar maken. Op het besluit staat een datum van verzending. Vanaf die datum gaat de bezwaar-periode in. In het besluit staat ook waar en hoe u bezwaar kunt maken.

Hoe kan ik bezwaar aantekenen als mijn aanvraag afgewezen wordt?

Wij hebben uw aanvraag voor urgentie niet goedgekeurd. U bent het daar niet mee eens en u wilt daar bezwaar tegen maken.

Waar kunt u bezwaar tegen maken?

Alle voorwaarden en regels voor urgentie staan in een document dat door de gemeenten en de corporaties is ondertekend. Dit document heet de Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020. Heeft u voor 1 juli 2020 urgentie verkregen dan geldt Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2019. Wij nemen op basis van dit document beslissingen. Lees dit document en bedenk goed of dat deze voorwaarden en regels door ons niet goed zouden zijn gevolgd.

Woont u in de gemeente Rotterdam? En wilt u bezwaar maken tegen de afwijzing van uw urgentie?

Dan schrijft u een brief aan de afdeling Juridische Diensten van de Bestuurs- en Concernondersteuning Gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam.

Woont u in de gemeente Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel? En wilt u bezwaar maken tegen de afwijzing van uw urgentie?

Dan schrijft u een brief aan de Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam, Postbus 490, 3000 AL Rotterdam.

Hoe kijkt de bezwarencommissie naar uw bezwaar?

De bezwarencommissie beoordeelt zonder invloed van iemand anders uw bezwaar. Deze commissie gebruikt daarbij de afspraken die staan in de ‘Algemene wet bestuursrecht’.

Tot wanneer kunt bezwaar maken?

U moet binnen 6 weken nadat wij u de afwijzing gestuurd hebben bezwaar maken. Op de afwijzing staat een datum van verzending. Vanaf die datum gaat de bezwaar-periode in. In de afwijzing staat ook waar en hoe u bezwaar kunt maken.

Kost bezwaar maken geld?

Bezwaar maken kost geen geld. Alléén als u advies vraagt aan een jurist dan kan de jurist daar geld voor vragen. De kosten voor dat advies zijn dan voor u.

Wat gebeurt er met uw bezwaar?

Vooronderzoek

Iedereen die bezwaar heeft gemaakt krijgt daarover bericht. De secretaris van de bezwarencommissie gaat uw bezwaar daarna onderzoeken. De secretaris bekijkt of de bezwarencommissie uw bezwaar kan behandelen. Dat noemen we ‘ontvankelijk’. De secretaris kijkt waar uw bezwaar over gaat en of u op tijd bezwaar gemaakt heeft.

Als u bijvoorbeeld te laat bent met het opsturen van het bezwaar, dan behandelt de bezwarencommissie uw bezwaar niet. Uw bezwaar is dan ‘niet-ontvankelijk’.

Het kan ook zijn dat uw bezwaar niet aan bepaalde eisen voldoet. Als er bijvoorbeeld in uw bezwaar geen naam en handtekening staan. De secretaris vraagt u dan om uw bezwaar aan te vullen. Zodat de bezwarencommissie uw bezwaar toch kan behandelen. Dit noemen we ‘verzuimherstel’. Het kan gebeuren dat door ‘verzuimherstel’ de tijd voor het behandelen van het bezwaar wordt verlengd. Dat kan ook als er meer informatie moet worden verzameld.

De behandeling van uw bezwaar

Als uw bezwaar behandeld kan worden krijgt u bericht. In dat bericht staat uitleg over de manier waarop uw bezwaar wordt behandeld. Daarna stuurt de secretaris van de bezwarencommissie uw bezwaar naar SUWR. SUWR moet zich nu verdedigen tegen uw bezwaar. We noemen SUWR in deze fase ‘de verweerder’. De secretaris vraagt SUWR om een reactie op uw bezwaar. SUWR moet dan uw bezwaar onderzoeken en aan de bezwarencommissie uitleggen waarom en hoe we het besluit van afwijzing hebben genomen. We geven dan aan welke voorwaarden en regels we gebruikt hebben bij de afwijzing. Deze reactie noemen we ‘het verweerschrift’.

De secretaris verzamelt in de tussentijd alle informatie en maakt een map met alle gegevens die nodig zijn om het bezwaar te kunnen beoordelen. De secretaris houdt u op de hoogte van hoe het verder loopt met uw bezwaar.

De hoorzitting

Voor de bezwaren over urgentie is in de wet geregeld dat u uw kant van het verhaal mag geven. Dat noemen we ‘gehoord worden’. Dit doen we in een hoorzitting. U krijgt voor de hoorzitting een uitnodiging per brief. SUWR (de verweerder) krijgt ook een uitnodiging om naar de hoorzitting te komen. Op de hoorzitting kun u uw bezwaar uitleggen en misschien nog zaken aanvullen die zich later hebben afgespeeld. Als u niet naar de hoorzitting wilt komen dan geeft u dat aan de secretaris door. De hoorzitting verlengt de periode van behandeling van uw bezwaar niet. Alleen als u of SUWR in overleg redenen voor hebben. Na de hoorzitting beoordeelt de bezwarencommissie uw bezwaar.

Het advies

Als het hele onderzoek en de hoorzitting klaar zijn dan geeft de bezwarencommissie een advies aan SUWR. In het advies staat waarover uw bezwaar gaat en of er een hoorzitting is geweest met een kort verslag van de hoorzitting. In het advies staan ook wat de bezwarencommissie van uw bezwaar vindt en wat het oordeel van de bezwarencommissie is. SUWR moet dan met het advies aan de slag. Meestal doen we alles wat de bezwarencommissie in het advies heeft aangegeven. SUWR laat u weten wat we met het advies gedaan hebben.

Beroep

Bent u het niet eens met de uitslag dan geeft de secretaris aan dat u naar de rechter kunt. Dat moet dat bij de Rechtbank, afdeling Bestuursrechtspraak.