Om urgentie te kunnen aanvragen moet u aan een aantal basisvoorwaarden voldoen. Controleer of u aan de voorwaarden voldoet voordat u urgentie aanvraagt.

Kan ik urgentie krijgen?

Of u urgentie kunt krijgen hangt af van een aantal zaken.

 • Wat is het probleem?
 • Hoe is het probleem ontstaan?
 • Had het probleem voorkomen kunnen worden?
 • Wat heeft u zelf gedaan om het probleem op te lossen of dan kleiner te maken?
 • Heeft u alles gedaan om een andere woning te krijgen door actief te reageren op woningadvertenties op WoonnetRijnmond?
 • Heeft u zich ingeschreven bij particuliere verhuurders?
 • Is het huren van een zelfstandige woning echt de enige oplossing? Misschien is het huren van een kamer een oplossing of kunt u tijdelijk bij familie, vrienden of kennissen wonen.

Al deze zaken spelen een belangrijke rol. Urgentie aanvragen is de laatste manier om uw woon-probleem op te lossen. Urgentie is bedoeld om heel snel uw woon-probleem op te lossen. Dat moet u niet vergeten.

Wij kijken naar wat u minimaal nodig heeft om u woon-probleem op te lossen. Het gaat er namelijk om dat u zo snel mogelijk onderdak krijgt. Met andere woonwensen houden we geen rekening. Andere woonwensen zijn bijvoorbeeld een speciale buurt, hoe groot de woning is of dat er een berging is.

In de woningmarktregio Rotterdam hebben 14 gemeenten samen regels gemaakt over de voorwaarden, de woningtypen en de woon-problemen voor het aanvragen van urgentie. Deze regels staan in de Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2024.

Met welke woon-problemen kunt u urgentie aanvragen? Hieronder vindt u een aantal situaties:

Verder op deze website kunt u vinden welke voorwaarden er zijn om urgentie aan te vragen en of dat u kans heeft om urgentie te krijgen en het dus zin heeft om urgentie aan te vragen.

Of het zin heeft om urgentie aan te vragen kunt u zelf ook alvast uitvinden door de kansberekening in te vullen. U vindt de kansberekening op de pagina van elke reden voor urgentie.

Wie kan urgentie aanvragen?

U kunt bij ons urgentie aanvragen als:

 • u 18 jaar of ouder bent,
 • en u in Nederland mag wonen of de Nederlandse nationaliteit heeft,
 • en u in de gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel woont,
 • en uw verzamelinkomen niet hoger is dan € 47.699,- (eenpersoonshuishouden) of € 52.671,- (meerpersoonshuishouden) (peildatum: 1-1-2024),
 • en ingeschreven staat bij WoonnetRijnmond,
 • en als u schulden* heeft, daarvoor een afspraak om alles te betalen gemaakt heeft.

*Let op! Als u schulden heeft en een afspraak om alles te betalen dan kunnen er bij urgentiegrond ‘Doorstroming vanuit opvanginstellingen’ of urgentiegrond ‘Uitstroom uit een tijdelijke voorziening’ in sommige situaties nog extra voorwaarden gelden over de afspraak om alles te betalen.

Woont u niet in de gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel, maar wel in één van de andere gemeente in de woningmarktregio Rotterdam?

Vraag dan urgentie aan bij de gemeente waar u woont. Het overzicht van de woningmarktregio vindt u hier.

Woont u buiten de woningmarktregio Rotterdam?

Dan kunt u alleen urgentie aanvragen voor urgentiegrond ‘Mantelzorg geven‘,  ‘Mantelzorg krijgen‘ of ‘Uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang‘ en een woning nodig heeft in Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel.

Hoe en waar vraag ik urgentie aan?

Op deze website vindt u veel informatie over urgentie en urgentie aanvragen. Lees dat goed. Als u weet met welke reden u urgentie aanvraagt, als u voldoet aan de voorwaarden en u bent ingeschreven op WoonnetRijnmond dan vult u het Rapportageformulier dat bij uw reden voor urgentie hoort in. Zorg ervoor dat u het formulier juist en volledig invult.

U maakt, als alles compleet is, een afspraak voor een gesprek bij een corporatie in Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel. Neem het formulier en alle documenten mee naar het gesprek.

Verblijft u in een hulpverleningsinstelling en woonde u gelijk voor de start van het hulpverleningstraject in Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel?

Dan vraagt uw begeleider van de hulpverleningsinstelling, samen met u, digitaal urgentie bij ons aan. De gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel moet de hulpverleningsinstelling waar u nu tijdelijk woont als partij hebben aangewezen voor het verzorgen van een traject en voor het aanvragen van urgentie gericht op resocialisatie. Vraag het uw begeleider.

Wat is urgentie?

Urgentie kunt u krijgen als u door een persoonlijke noodsituatie snel een andere woning nodig heeft. Met urgentie heeft u voorrang op andere woningzoekende.

Om er voor te zorgen dat de woningen gaan naar woningzoekende die ze echt nodig hebben, zijn er strenge regels voor het krijgen van urgentie. Strenge regels zijn er ook voor de woningen die met voorrang verhuurd worden.

In uw urgentie staat voor welke woning (woningtype) u voorrang heeft. In de urgentie staat ook het aantal slaapkamers, de maximale huurprijs en het zoekgebied waarvoor u urgentie heeft.

Wat staat er in de urgentie? 

In uw urgentieverklaring staat voor welke woning (woningtype) u voorrang op andere woningzoekende heeft. In uw urgentieverklaring staat ook het aantal slaapkamers, de maximale huurprijs en het zoekgebied waar binnen u urgentie heeft.

Urgentie is een minimale oplossing. Dat betekent dat u geen urgentie kunt krijgen voor beneden- en eengezinswoningen. Urgentie is niet bedoeld om te kunnen verhuizen naar een mooiere of grotere woning.

Voorbeeld; u heeft hele erge problemen met traplopen. U krijgt dan urgentie voor een flatwoning met lift.

Kan ik om urgentie vragen als ik niet in de woningmarktregio Rotterdam woon?

Als u buiten de woningmarktregio Rotterdam woont dan kunt u in twee situaties urgentie aanvragen.

Urgentiegrond mantelzorg

Als u zorg nodig heeft van familie, bekenden of zorg van een instelling. Of u zorgt lang voor een familielid of bekende. En u moet verhuizen naar dichter bij het familielid, bekende of instelling in de gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel? Dan kunt u urgentie aanvragen bij een corporatie in deze gemeente.

Urgentiegrond ‘uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang’

Als u door ernstige problemen in uw relatie of geweld in het gezin uit uw woning wegging en nu woont in tijdelijke opvang. De opvang is voor personen van huiselijk geweld of problemen in het gezin (blijf-van-mijn-lijfhuizen). Lees hier meer over de urgentiegrond ‘uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang’.

Moet u verhuizen naar de gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel? Dan kunt u urgentie aanvragen bij een corporatie in deze gemeente.

Voldoet u aan de voorwaarden?

Alle voorwaarden en regels voor urgentie staan in een document dat door de gemeenten en de corporaties is ondertekend. Dit document heet de Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam . Voordat u urgentie aanvraagt, is het belangrijk dat u er zelf alles gedaan heeft om uw situatie te verbeteren.

U kunt bij ons urgentie aanvragen als:

 • u 18 jaar of ouder bent;
 • u in Nederland mag wonen of de Nederlandse nationaliteit heeft, en u in de gemeente Rotterdam; Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel woont;
 • uw verzamelinkomen niet hoger is dan € 47.699,- (eenpersoonshuishouden) of € 52.671,- (meerpersoonshuishouden) (peildatum: 1-1-2024);
 • ingeschreven staat bij WoonnetRijnmond;
 • u hebt bij schulden een betalingsafspraak gemaakt;
 • er geen sprake was van overlast.

Komt u in aanmerking?

Controleer hier of u aan de voorwaarden voldoet

Voldoet u aan deze voorwaarden? Klik dan hier om te kijken welke urgentie reden bij uw situatie past.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Lees hieronder verder wat voor u van toepassing is.

Woont u niet in de gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel, maar wel in één van de andere gemeente in de woningmarktregio Rotterdam?

Vraag dan urgentie aan bij de gemeente waar u woont. Het overzicht van de woningmarktregio vindt u hier.

Woont u buiten de woningmarktregio Rotterdam?

Dan kunt u alleen urgentie aanvragen voor urgentiegrond ‘Mantelzorg verlenen‘, ‘Mantelzorg ontvangen‘ of urgentiegrond ‘Uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang‘ en een woning nodig heeft in Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel.

Is uw verzamelinkomen hoger dan € 47.699,- (eenpersoonshuishouden) of € 52.671,- (meerpersoonshuishouden) (peildatum: 1-1-2024) per jaar?

Dan kunt u alleen urgentie aanvragen bij hele bijzondere medische situaties. Wij kijken naar het verzamelinkomen dat op uw inkomensverklaring van de Belastingdienst staat. Op WoonnetRijnmond kunt u in uw persoonlijke account-pagina bij ‘mijn gegevens’ het inkomen opvoeren en/of eventueel uitrekenen met de rekenhulp.

Heeft u vroeger problemen gehad met uw corporatie en is er een uitspraak door de rechter geweest? Bijvoorbeeld door een huurschuld of door overlast?

Als u ontruimd bent door een uitspraak van de rechter dan kunt u alleen urgentie aanvragen als u in het laatste-kans-traject van het Regionaal Vangnet zit. Zit u in het directe-uitsluitingstraject van het Regionaal Vangnet dan mag u vijf jaar na de uitspraak van de rechter geen woning meer huren van corporaties in de hele woningmarktregio Rotterdam. Bij uw inschrijving op WoonnetRijnmond kunt u zien in welk traject van het Regionaal Vangnet u zit.

*Let op! Als u schulden heeft en een afspraak om alles te betalen dan kunnen er bij urgentiegrond ‘Doorstroming vanuit opvanginstellingen’ of urgentiegrond ‘Uitstroom uit een tijdelijke voorziening’ in sommige situaties nog extra voorwaarden gelden over de afspraak om alles te betalen.

Hoe is de situatie ontstaan?

U kunt urgentie aanvragen als de problemen niet door uzelf zijn ontstaan. Als u wel zelf in de problemen gekomen bent dan kunt u de eerste twee jaar van die problemen geen urgentie aanvragen.

Kunt u ook een andere woning vinden?

Alleen als u nergens anders kunt wonen, dan kunt u urgentie aanvragen.

Kunt u ‘voorliggende voorzieningen’ krijgen?

U krijgt geen urgentie als u gebruik kan maken van ‘voorliggende voorzieningen’ om uw probleem met een woning op te lossen. ‘Voorliggende voorzieningen’ zijn bijvoorbeeld:

 • huurtoeslag
 • een uitkering
 • bij huurschuld afspraken maken met uw verhuurder
 • een subsidieregeling
 • woonaanpassingen bij de WMO

Heeft u al eerder urgentie gekregen?

U krijgt geen urgentie als u binnen twee jaar na afloop van de eerste urgentie opnieuw urgentie vraagt voor hetzefde probleem.

Er is sprake van een persoonlijke noodsituatie

U kunt urgentie krijgen als er sprake is van een persoonlijke noodsituatie waarbij u snel een andere woning nodig heeft.

Heeft u eerder een woning aangeboden gekregen?

Heeft u door reactie(s) al eens een woning aangeboden gekregen, dan heeft het aanvragen van urgentie geen zin. U kunt dan namelijk zelf met uw inschrijfduur aan een andere woning komen. De aanvraag voor urgentie wordt daarom afgewezen.

Woont u op kamers?

We zien kamerbewoners als inwonend. Inwonende woningzoekenden kunnen geen urgentie aanvragen.

Heeft u geen mogelijkheden meer?

Voldoet u aan één van de urgentiegronden zoals staat in de Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam ? Dan kunt u een aanvraag voor een urgentie doen.

Wilt u na het lezen van deze voorwaarden een urgentie aanvragen? Dan vragen wij naar persoonlijke gegevens. U moet laten zien dat u aan alle voorwaarden voldoet. Welke gegevens hebben wij nodig? U vindt dit bij de urgentiegrond die bij uw situatie past.

Wanneer kunt u geen urgentie krijgen?

 • als u genoeg inschrijfduur bij WoonnetRijnmond heeft om aan andere woonruimte te komen
 • u heeft eerder een woning geweigerd. U kon dus eigenlijk snel aan een woning komen.