We kennen een aantal redenen voor urgentie. Zoek de reden die het meest past bij uw situatie. Lees goed welke voorwaarden bij die reden horen. Zo weet u of het zin heeft om urgentie aan te vragen.

Kan ik urgentie krijgen?

Of u urgentie kunt krijgen hangt af van een aantal zaken.

 • Wat is het probleem?
 • Hoe is het probleem ontstaan?
 • Had het probleem voorkomen kunnen worden?
 • Wat heeft u zelf gedaan om het probleem op te lossen of dan kleiner te maken?
 • Heeft u alles gedaan om een andere woning te krijgen door actief te reageren op woningadvertenties op WoonnetRijnmond?
 • Heeft u zich ingeschreven bij particuliere verhuurders?
 • Is het huren van een zelfstandige woning echt de enige oplossing? Misschien is het huren van een kamer een oplossing of kunt u tijdelijk bij familie, vrienden of kennissen wonen.

Al deze zaken spelen een belangrijke rol. Urgentie aanvragen is de laatste manier om uw woon-probleem op te lossen. Urgentie is bedoeld om heel snel uw woon-probleem op te lossen. Dat moet u niet vergeten.

Wij kijken naar wat u minimaal nodig heeft om u woon-probleem op te lossen. Het gaat er namelijk om dat u zo snel mogelijk onderdak krijgt. Met andere woonwensen houden we geen rekening. Andere woonwensen zijn bijvoorbeeld een speciale buurt, hoe groot de woning is of dat er een berging is.

In de woningmarktregio Rotterdam hebben 14 gemeenten samen regels gemaakt over de voorwaarden, de woningtypen en de woon-problemen voor het aanvragen van urgentie. Deze regels staan in de Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2024.

Met welke woon-problemen kunt u urgentie aanvragen? Hieronder vindt u een aantal situaties:

Verder op deze website kunt u vinden welke voorwaarden er zijn om urgentie aan te vragen en of dat u kans heeft om urgentie te krijgen en het dus zin heeft om urgentie aan te vragen.

Of het zin heeft om urgentie aan te vragen kunt u zelf ook alvast uitvinden door de kansberekening in te vullen. U vindt de kansberekening op de pagina van elke reden voor urgentie.

Bedreiging of mishandeling?

U kunt door geestelijk of lichamelijk geweld niet in de woning van dit moment blijven wonen. De situatie is zo ernstig dat een andere zelfstandige woonruimte nodig is. De reden voor urgentie (dat noemen we urgentiegrond) is dan ‘geweld en bedreiging’.

Wat betekent ‘geweld en bedreiging’?

Geweld en/of bedreiging betekent ernstig geestelijk of lichamelijk geweld, of ernstige bedreiging bij u thuis.

Kans op urgentie?

Bekijk eerst of voldoet aan de voorwaarden. Beantwoord daarna deze vragen, en kijk of u kans maakt op urgentie.

Wat zijn de voorwaarden voor ‘geweld en bedreiging’?

U woont zelfstandig in de gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel.
U heeft meldingen of aangifte(n) gedaan bij de politie en instanties over uw situatie.

Hoe ‘geweld en bedreiging’ aanvragen?

Denkt u dat u urgentie kunt aanvragen voor ‘geweld en bedreiging’? Vul dan de vragen bij ‘Kans op urgentie’ in. Heeft u de vragen ingevuld? Het antwoord verteld u welke documenten nodig zijn om urgentie te kunnen aanvragen.

Het is belangrijk dat uw aanvraag voor urgentie compleet is. Is alles compleet? Maak dan een afspraak voor een gesprek bij een corporatie in één van de gemeenten die we hierboven noemde. Neem alle documenten mee naar het gesprek.

U hoort binnen 8 weken of u urgentie voor ‘geweld en bedreiging’ krijgt.

Wij onderzoeken de aanvraag. Wij vragen de politie om advies en praten daarvoor met alle andere partijen. Uit het onderzoek moet blijken dat u niet veilig bent als u in de woning blijft wonen.

Ik ga scheiden. Kan ik urgentie aanvragen?

Scheiden of stoppen met samenwonen is geen reden voor urgentie.

Maar, als u door het scheiden of stoppen met samenwonen betalingsproblemen krijgt omdat de kosten van het wonen (woonlasten) te hoog zijn vergeleken met uw inkomen dan kunt u urgentie aanvragen als u de zorg voor de kinderen (tot 23 jaar) heeft/krijgt.

Alléén de ouder die de zorg heeft over de kinderen kan urgentie aanvragen. De kinderen wonen officieel bij de ouder die de urgentie kan aanvragen.

Hoe en waar vraag ik urgentie aan?

Op deze website vindt u veel informatie over urgentie en urgentie aanvragen. Lees dat goed. Als u weet met welke reden u urgentie aanvraagt, als u voldoet aan de voorwaarden en u bent ingeschreven op WoonnetRijnmond dan vult u het Rapportageformulier dat bij uw reden voor urgentie hoort in. Zorg ervoor dat u het formulier juist en volledig invult.

U maakt, als alles compleet is, een afspraak voor een gesprek bij een corporatie in Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel. Neem het formulier en alle documenten mee naar het gesprek.

Verblijft u in een hulpverleningsinstelling en woonde u gelijk voor de start van het hulpverleningstraject in Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel?

Dan vraagt uw begeleider van de hulpverleningsinstelling, samen met u, digitaal urgentie bij ons aan. De gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel moet de hulpverleningsinstelling waar u nu tijdelijk woont als partij hebben aangewezen voor het verzorgen van een traject en voor het aanvragen van urgentie gericht op resocialisatie. Vraag het uw begeleider.

Ik huur een kamer, nu blijkt dat mijn huisbaas geen logementvergunning heeft om kamers te verhuren. Het gevolg hiervan is dat ik mijn kamer moet verlaten. Kan ik urgentie aanvragen?

Nee, we beschouwen kamerbewoners als inwonend. En woningzoekenden die inwonend zijn, kunnen geen urgentie aanvragen.

Huis afgebrand? Onbewoonbare woning?

U kunt urgentie aanvragen als uw zelfstandige woning opeens onbewoonbaar wordt door een onverwachte noodsituatie. Dit is bijvoorbeeld brand. De reden voor urgentie (dat noemen we urgentiegrond) is dan ‘onbewoonbaarheid’.

Kans op urgentie?

Bekijk eerst of voldoet aan de voorwaarden. Beantwoord daarna deze vragen, en kijk of u kans maakt op urgentie.

Wat zijn de voorwaarden voor urgentie ‘onbewoonbaarheid’?

 • Uw onbewoonbare zelfstandige woning is niet binnen drie maanden te repareren.
 • U woont in de gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel. Woont u in een andere gemeente? Dan gaat u naar de gemeente waar u woont.
 • U woont nu zelfstandig en heeft door de onverwachte noodsituatie een andere woning nodig. Als u op kamers woont of anders dan zelfstandig woont kunt u geen urgentie voor ‘onbewoonbaarheid’ aanvragen.

Hoe vraagt u urgentie aan voor ‘onbewoonbaarheid’?

Denkt u dat u urgentie kunt krijgen voor ‘onbewoonbaarheid’? Vul dan de vragen bij ‘Kans op urgentie’ in. Heeft u de vragen ingevuld? Het antwoord verteld u welke documenten nodig zijn om urgentie te kunnen aanvragen.

Het is belangrijk dat uw aanvraag voor urgentie compleet is. Is alles compleet? Maak dan een afspraak voor een gesprek bij een corporatie in één van de gemeenten die we hierboven noemde. Neem alle documenten mee naar het gesprek.

U hoort binnen 8 weken of u urgentie voor ‘onbewoonbaarheid’ krijgt.

Ik heb een woning en ik ben zwanger. Ik wil een grotere woning omdat ik te weinig kamers heb. Kan ik urgentie krijgen?

Nee, zwangerschap is geen reden voor urgentie, ook niet als de woning te klein wordt. Om een grotere zelfstandige woning te zoeken die beter bij uw gezin past, adviseren we u actief te reageren op WoonnetRijnmond of contact op te nemen met particuliere verhuurders.

Mijn huisbaas betaalt zijn hypotheek niet en nu moet ik mijn huurhuis uit. Kan ik urgentie aanvragen?

Als u weg moet uit uw huurwoning omdat uw huisbaas zijn schulden niet kan betalen en de woning nu van de schuldeiser is of omdat de rechter heeft bepaald dat de woning niet meer verhuurd mag worden dan is dat geen reden voor urgentie.

U moet zelf op zoek naar een andere woning door actief te reageren op WoonnetRijnmond of u kunt contact opnemen met particuliere verhuurders.

Ik woon bij iemand in en heb medische problemen. Kan ik urgentie aanvragen?

Als u bij iemand inwoont, een kamer huurt of nog bij uw ouders woont dan kunt u geen urgentie krijgen voor een zelfstandige woning. Voor urgentie ‘medische problemen’ moet u namelijk nu al zelfstandig wonen. Alleen uw ouders of de persoon/personen uit uw huishouden die in de zelfstandige woning wonen, kunnen een urgentie aanvragen. De zelfstandige woning moet dan niet meer bij uw medische problemen passen en daardoor moet het hele huishouden verhuizen naar een andere zelfstandige woning die wel past bij uw medische problemen.

Woont u toch liever zelf in een bij uw medische problemen passende woning? Reageer dan actief naar woningen op WoonnetRijnmond, neem contact op met particuliere verhuurders, ook voor kamers.

Ik ben aan het revalideren en woon tijdelijk in een zorginrichting. Door mijn medische problemen (rolstoelgebruik) kan ik niet terug naar mijn huis. Kan ik urgentie krijgen?

Alleen de hoofdbewoner van een woning kan dan urgentie aanvragen.

Woont u in bij iemand?

Dan kunt u geen urgentie aanvragen.

Heeft iemand uit uw huishouden de medische problemen?

Dan kan de hoofdbewoner urgentie aanvragen. Het hele huishouden verhuist dan naar een woning die past bij de medische problemen.

Ik heb te weinig slaapkamers voor mijn gezin (ruimtegebrek). Kan ik urgentie aanvragen?

Nee, ruimtegebrek is geen reden voor urgentie.

Mijn verzamelinkomen is hoger dan de inkomensgrens en ik moet door mijn medische problemen verhuizen. Kan ik toch urgentie aanvragen?

Ja, u kunt urgentie aanvragen maar alleen als u door uw medische problemen een speciale woning nodig heeft die er bijna niet zijn en die bijna niet geadverteerd worden op WoonnetRijnmond. Bijvoorbeeld rolstoelgeschikte woningen.

Kosten van wonen te hoog? Betalingsproblemen?

U heeft betalingsproblemen, of dat gaat zeker gebeuren. De kosten van het wonen (woonlasten) zijn te hoog vergeleken met uw inkomen. Er is geen andere mogelijkheid om de woonlasten te betalen. Het probleem is bijvoorbeeld ontstaan omdat het inkomen ineens omlaag gaat of bij een echtscheiding of stoppen van het samenwonen. De reden voor urgentie (dat noemen we urgentiegrond) is dan ‘woonlasten’.

Kans op urgentie?

Bekijk eerst of voldoet aan de voorwaarden. Beantwoord daarna deze vragen, en kijk of u kans maakt op urgentie.

Wat zijn de voorwaarden voor urgentie ‘woonlasten’?

 • U woont in de gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel. Woont u in een andere gemeente? Dan gaat u naar de gemeente waar u woont.
 • U woont nu zelfstandig en moet nu nodig met uw kinderen (tot 23 jaar) naar een andere zelfstandige woning verhuizen.
 • U heeft van de gemeente een verhuisverplichting gekregen in combinatie met woonkostentoeslag of u houdt na aftrek van uw woonlasten te weinig inkomen over. Met te weinig inkomen bedoelen we dat wat u minimaal nodig heeft om te kunnen leven. Dat is per inkomen en huishoudgrootte bepaald door berekeningen te maken op basis van gegevens van het Nibud en het woononderzoek ‘Armoede in kaart’.
 • U heeft geen recht op huurtoeslag als u nu een woning huurt.
 • Komt één kind of meerdere kinderen bij u wonen na de scheiding? Alleen de ouder die de zorg heeft over de kinderen kan urgentie aanvragen. De kinderen wonen officieel bij de ouder die de urgentie kan aanvragen.

Hoe ‘woonlasten’ aanvragen?

Denkt u dat u urgentie kunt aanvragen voor ‘woonlasten’? Vul dan de vragen bij ‘Kans op urgentie’ in. Heeft u de vragen ingevuld? Het antwoord vertelt u welke documenten nodig zijn om urgentie te kunnen aanvragen.

Het is belangrijk dat uw aanvraag voor urgentie compleet is. Is alles compleet? Maak dan een afspraak voor een gesprek bij een corporatie in één van de gemeenten die we hierboven noemde. Neem alle documenten mee naar het gesprek.

U hoort binnen 8 weken of u urgentie voor ‘woonlasten’ krijgt. SUWR maakt een woonlastenberekening van uw situatie.

Mantelzorg nodig? Krijgt u zorg van familie of bekenden?

U heeft zorg nodig van familie, bekenden of zorg van een instelling. U heeft heel snel een zelfstandige woning nodig in Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel. U woont nu niet in een van deze gemeenten. De reden voor urgentie (dat noemen we urgentiegrond) heet dan ‘mantelzorg’.

Kans op urgentie?

Bekijk eerst of voldoet aan de voorwaarden. Beantwoord daarna deze vragen, en kijk of u kans maakt op urgentie.

Wanneer kunt u ‘mantelzorg’ aanvragen?

Als u de (mantel)zorg van een persoon of van een instelling nu niet kunt krijgen in uw gemeente. Doordat u mantelzorg krijgt, wordt opname in een instelling voorkomen. U kunt dan langer zelfstandig wonen.

Wat zijn de voorwaarden voor ‘mantelzorg’?

Het krijgen van mantelzorg en waarom dit echt nodig is, moet u met officiële stukken bewijzen. Als u afhankelijk bent van de zorg door een instelling, dan moet u deze zorg op afspraak krijgen. Of u krijgt zorg aan huis.

Hoe ‘mantelzorg’ aanvragen?

Denkt u dat u urgentie kunt aanvragen voor ‘mantelzorg’? Vul dan de vragen bij ‘Kans op urgentie’ in. Heeft u de vragen ingevuld? Het antwoord verteld u welke documenten nodig zijn om urgentie te kunnen aanvragen.

Het is belangrijk dat uw aanvraag voor urgentie compleet is. Is alles compleet? Maak dan een afspraak voor een gesprek bij een corporatie in één van de gemeenten die we hierboven noemde. Neem alle documenten mee naar het gesprek.

U hoort binnen 8 weken of u urgentie voor ‘mantelzorg’ krijgt.

Medische problemen? Niet meer thuis kunnen wonen?

U of iemand uit uw huishouden kan urgentie aanvragen als u door medische problemen moet verhuizen naar een geschikte woning. De reden voor urgentie (dat noemen we urgentiegrond) heet dan ‘medische noodzaak’.

Wat zijn medische problemen?

Medische problemen zijn ernstige problemen met uw lichaam of uw luchtwegen. De problemen zijn zo erg dat u niet meer thuis kunt blijven wonen. Uw huis is niet aan te passen op deze problemen.

Kans op urgentie?

Bekijk eerst of voldoet aan de voorwaarden. Beantwoord daarna deze vragen, en kijk of u kans maakt op urgentie.

Wat zijn de voorwaarden voor urgentie ‘medische noodzaak’?

 • U woont in de gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel. Woont u in een andere gemeente? Dan gaat u naar de gemeente waar u woont.
 • Uw huis is niet aan te passen op de medische problemen.
 • U woont zelfstandig. Kinderen met medische problemen die inwonen (bij bijvoorbeeld hun ouders) en op zichzelf willen wonen kunnen geen urgentie op ‘medische noodzaak’ aanvragen.

Hoe vraagt u urgentie aan voor ‘medische noodzaak’?

Denkt u dat u urgentie kunt krijgen voor ‘medische noodzaak’? Vul dan de vragen bij ‘Kans op urgentie’ in. Heeft u de vragen ingevuld? Het antwoord vertelt u welke documenten nodig zijn om urgentie te kunnen aanvragen.

Het is belangrijk dat uw aanvraag voor urgentie compleet is. Is alles compleet? Maak dan een afspraak voor een gesprek bij een corporatie in één van de gemeenten die we hierboven noemde. Neem alle documenten mee naar het gesprek.

U hoort binnen 8 weken of u urgentie voor ‘medische noodzaak’ krijgt.

U komt uit een opvang of woonzorgvoorziening, een kliniek of psychiatrische inrichting

Komt u uit een opvang of woonzorgvoorziening, een kliniek, of psychiatrische inrichting dan is urgentie aanvragen alleen mogelijk als u bij een instelling verblijft die officieel door de gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel zijn aangewezen als partij voor het verzorgen van een traject en voor het verzorgen van aanvragen urgenties gericht op resocialisatie.

Hoe kan ik bepalen of ik in aanmerking kom voor urgentie?

Informeer hiernaar bij uw begeleider waar u momenteel een hulpverleningstraject doorloopt. Uw begeleider kan op deze site samen met u vragen beantwoorden om te bepalen of u kans maakt op urgentie. De reden voor deze urgentie (dat noemen we urgentiegrond) heet dan ‘doorstroming vanuit opvanginstellingen’.

Als u een instelling voor tijdelijke opvang verlaat

U kunt urgentie aanvragen als u door ernstige problemen in uw relatie of geweld binnen het gezin uit uw woning weggegaan bent. U woont nu in een tijdelijke opvang. De reden voor urgentie (dat noemen we urgentiegrond) heet dan ‘uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang’.

Welke reden heeft u om urgentie aan te vragen?

Woont u nu in een blijf-van-mijn-lijf-huis?

U kunt urgentie aanvragen als u door ernstige problemen in uw relatie of geweld binnen het gezin uit uw woning weggegaan bent. U woont nu in een tijdelijke opvang. De reden voor urgentie (dat noemen we urgentiegrond) heet dan ‘uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang’.

U kunt alleen urgentie aanvragen als u nu in een blijf-van-mijn-lijfhuis woont.

Kans op urgentie?

Bekijk eerst of voldoet aan de voorwaarden. Beantwoord daarna deze vragen, en kijk of u kans maakt op urgentie.

Wat zijn de voorwaarden voor urgentie ‘uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang’?

 • U woont tijdelijk in een opvang die mensen die ernstige problemen in hun relatie of geweld binnen het gezin hebben meegemaakt, coacht en opvangt (blijf-van-mijn-lijf-huis).
 • Uw situatie is zo ernstig dat het niet veilig is als u teruggaat naar uw oude woning. Dit moet ook blijken uit de meldingen of aangiften bij de politie en/of bewijzen van bijvoorbeeld instellingen die hulp geven.
 • U gaat wonen in de gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel. Gaat u in een andere gemeente wonen? Dan gaat u naar die gemeente.

Hoe vraagt u urgentie aan voor ‘uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang’?

Denkt u dat u urgentie kunt krijgen voor ‘uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang’? Vul dan de vragen bij ‘Kans op urgentie’ in. Heeft u de vragen ingevuld? Het antwoord verteld u welke documenten nodig zijn om urgentie te kunnen aanvragen.

Het is belangrijk dat uw aanvraag voor urgentie compleet is. U vult samen met uw begeleider in de tijdelijke opvang de documenten in. Zijn alle documenten compleet? Maak dan een afspraak voor een gesprek bij een corporatie in één van de gemeenten die we hierboven noemde. Neem uw begeleider en alle documenten mee naar het gesprek.

U hoort binnen 8 weken of u urgentie voor ‘uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang’ krijgt.

Zorgt u lang voor iemand zonder dat u daar geld voor krijgt?

U kunt urgentie aanvragen als u (mantel)zorg geeft of gaat geven en heel snel een woning nodig heeft om zo dichtbij de persoon die de mantelzorg van u ontvangt te wonen. De reden voor urgentie (dat noemen we urgentiegrond) heet dan ‘mantelzorg’.

Kans op urgentie?

Bekijk eerst of voldoet aan de voorwaarden. Beantwoord daarna deze vragen, en kijk of u kans maakt op urgentie.

Wat is ‘mantelzorg’?

U geeft voor langere tijd onbetaalde zorg aan familie of een bekende. Het doel van mantelzorg is om te voorkomen dat dit familielid of bekende naar een zorginstelling moet. Daardoor kan die persoon langer thuis wonen.

Hoe ‘mantelzorg’ aanvragen?

Denkt u dat u urgentie kunt aanvragen voor mantelzorg? Dan maakt u de kansberekening op deze pagina. Maakt u volgens de berekening kans, dan vult u het ‘Rapportageformulier Mantelzorg’ in. Zorg ervoor dat u het formulier juist en volledig invult. U maakt, als alles compleet is, een afspraak voor een gesprek bij een corporatie in één van de gemeenten die we hierboven noemde. Neem het formulier en alle documenten mee naar het gesprek. Als alles compleet is dan hoort u binnen 8 weken of u urgentie voor ‘mantelzorg’ krijgt.

Wanneer kunt u geen urgentie ‘mantelzorg’ aanvragen?

U kunt geen urgentie aanvragen als u dichter bij een familielid wil wonen die in een (zorg)instelling/ziekenhuis is opgenomen. Het familielid dat opgenomen is, krijgt daar alle zorg; dat noemen we ‘intramurale zorg’. Het familielid kan niet meer thuis wonen maar moet verzorgd worden in de (zorg)instelling/ziekenhuis. Dat familielid heeft dan geen zorg van u nodig. Die zorg krijgt het familielid in de (zorg)instelling/ziekenhuis. Dat is de reden waarom u geen urgentie kunt aanvragen.