In fase 1: de zelf-zoek-periode gaat u zelf reageren op woningen in WoonnetRijnmond.  Doe dat elke dag en op woningen die passen bij uw zoekprofiel. Het zoekprofiel staat in uw urgentie-besluit.

Kijk ook goed naar de andere voorwaarden die bij de woning horen. Vindt u een woning? Dan stopt de urgentie. De zelfzoekperiode duurt 3 maanden.

Wat staat er in het zoekprofiel?

In uw urgentieverklaring staat altijd een zoekprofiel. In het zoekprofiel staat het woonruimtetype, een zoekgebied en de Urgentieregio die u gekozen heeft. In het zoekprofiel staat ook met welke zoekmodellen op WoonnetRijnmond u voorrang heeft op andere woningzoekenden.

Woonruimtetype

In woonruimtetype staat met welke soort woning (woningtype) u voorrang heeft op andere woningzoekenden. Dit is een minimale oplossing om snel te kunnen verhuizen. U heeft dus niet op elke woning voorrang alleen op de woningtype(n) die in het zoekprofiel staan.
In woonruimtetype staat ook het aantal slaapkamers en de maximale huurprijs die past bij uw inkomen.

Zoekgebied

Het zoekgebied is de hele woningmarktregio Rotterdam. In heel bijzondere situaties kunnen we besluiten om dat anders te doen. We moeten dan wel bepaald hebben dat het echt nodig is om dat anders te doen.

Urgentieregio

In het zoekprofiel staat ook de Urgentieregio die u gekozen heeft om naar toe te verhuizen.

Andere woonwensen staan niet het zoekprofiel en daar houden we ook geen rekening mee. Andere woonwensen zijn bijvoorbeeld een speciale buurt, hoe groot de woning is of dat er een berging is.

Hoeveel kamers staan er in het zoekprofiel?

Met ‘aantal kamers’ bedoelen we het aantal slaapkamers. Het aantal slaapkamers bepalen we door te kijken naar hoe groot en hoe uw huishouden opgebouwd is. In dit overzicht ziet u voor hoeveel slaapkamers we urgentie geven:

Aantal personen Aantal kamers
1 1 t/m 2
2 (1 ouder* + 1 kind) 2
2 (volwassenen) 1 t/m 2
3 (1 ouder* + 2 kinderen) 2 t/m 3
3 (2 ouders* + 1 kind) 2
4 (1 ouder* + 3 kinderen) 3 t/m 4
4 (2 ouders* + 2 kinderen) 2 t/m 3
5 (1 ouder* + 4 kinderen) 4 of meer
5 (2 ouders* + 3 kinderen) 3 t/m 4
6 of meer 4 of meer

* Als ouder(s) wordt ook gezien persoon of personen zoals voogd, pleeg- of stiefouders. Voor kinderen geldt dat de ouder(s)* de zorg moeten hebben van inwonende kinderen.

Wat doe ik als mijn omstandigheden wijzigen?

Als er iets verandert in uw situatie, dan is het belangrijk dat u dit ons vertelt. Dit moet u schriftelijk doen. Een medewerker van SUWR neemt dan contact met u op. Wij kijken of de situatie iets betekent voor uw urgentieverklaring. U kunt ook eerst bellen. Wij vertellen dan wat u kunt doen.

Een aantal voorbeelden van een verandering in uw situatie zijn:

 • U bent onlangs moeder of vader geworden
 • U heeft officieel de zorg gekregen over een pleegkind. Uw pleegkind komt bij u wonen
 • U ligt in een ziekenhuis of u bent in een instelling. U kunt nu (tijdelijk) niet op zoek naar een nieuwe woning of u kunt nu niet verhuizen naar een nieuwe woning

Als ik urgentie heb, wacht ik dan op een woning(aanbieding)?

Nee! U moet de eerste drie maanden van uw urgentie zelf op zoek naar een woning die goed bij uw situatie past. Dit is de zelf-zoek-periode (fase 1). U reageert zo veel mogelijk op woningen die passen bij uw zoekprofiel. Dat zoekprofiel staat in de urgentie. Corporaties adverteren elke dag woningen op www.woonnetrijnmond.nl.

Hoe vind ik een woning?

U heeft urgentie? Dan start fase 1: de zelf-zoek-periode. Fase 1 duurt 3 maanden. Wat moet u doen in de zelf-zoek-periode? U gaat zelf op zoek naar een woning die goed past bij uw zoekprofiel. Of u snel een woning vindt die bij uw zoekprofiel past hangt af van twee zaken;

 1. het nieuwe aanbod op WoonnetRijnmond en
 2. uw inzet!

Weinig nieuw aanbod wat bij uw zoekprofiel past op WoonnetRijnmond?

Als er weinig woningen die passen bij uw zoekprofiel in de Urgentieregio van uw keuze zijn, reageer dan ook in andere gemeenten. Uw urgentie is ook geldig in de andere gemeenten. U moet altijd voldoen aan de andere voorwaarden die bij de woning horen. Die informatie vindt u bij de advertentie op WoonnetRijnmond.

Veel reageren werkt!

Als u niet reageert heeft u natuurlijk geen kans op een woning omdat u niet reageert. Hoe meer u reageert op woningen op WoonnetRijnmond hoe groter de kans dan ook wordt. Reageer elke dag op woningen die passen bij het zoekprofiel en de Urgentieregio van uw keuze. Die staan op uw urgentie.

Hoe lang blijft mijn urgentie geldig? 

Urgentie is bedoeld om snel te kunnen verhuizen. De voorrang op andere woningzoekende die u met urgentie heeft, is dan ook maar drie maanden geldig. In deze periode moet u elke dag reageren op woningen in de Urgentieregio die u gekozen heeft. Uw Urgentieregio staat op de urgentie.

U reageert op WoonnetRijnmond op woningen die passen bij uw zoekprofiel. Het zoekprofiel staat in uw urgentie.

Heeft u elke dag gereageerd in de Urgentieregio die u gekozen heeft en nog geen woning gevonden? Dan start de volgende periode: fase 2.

Ik heb urgentie en woon nu in een woning met 3 slaapkamers. Krijg ik dan een andere woning met ook 3 slaapkamers?

Dat zou kunnen, maar het hangt af van uw huishoudgrootte. Het aantal personen in uw huishouden bepaalt het aantal slaapkamers van de nieuwe woning. Hoeveel slaapkamers u nu in uw woning heeft, maakt niet uit.

Voorbeeld; het kan dus zijn dat u nu in een eengezinswoning met vier slaapkamers woont en urgentie krijgt voor een flatwoning met twee slaapkamers.

Wanneer stopt mijn urgentie in fase 1; zelf-zoek-periode?

Uw urgentie stopt in fase 1 als:

 • u in de zelf-zoek-periode (fase 1) twee woningen die de corporatie u aanbiedt en die passen bij uw urgentie weigert. Of,
 • u wordt uitgenodigd voor een woningaanbieding en daar niet op reageert. Dit zien we als een weigering van de woning. Bij de tweede keer niet reageren (weigering) stopt de urgentie. Of,
 • u een woning die de corporatie u aangeboden heeft niet krijgt omdat u de gegevens en documenten die de corporatie nodig heeft voor het maken van een huurcontract niet op tijd aan de corporatie gegeven heeft. De corporatie geeft in de aanbieding aan wanneer de gegevens en documenten bij de corporatie moeten zijn. Ook dit zien we als een weigering van de woning. Bij de tweede keer te laat inleveren van de gegevens en documenten (weigering) stopt de urgentie. Of,
 • u niet meer ingeschreven staat bij WoonnetRijnmond. Of,
 • u niet genoeg reageert op woningen terwijl er in fase 1 genoeg woningen waren die passen bij uw urgentie. Met ‘genoeg’ bedoelen we; minimaal twaalf keer in de Urgentieregio van uw keuze. Of,
 • u verhuist naar een zelfstandige woning. Of,
 • de reden waarom u urgentie heeft gekregen niet meer geldt omdat de situatie veranderd is.

Let op: vanaf het moment dat uw urgentie stopt kunt u twee jaar lang geen urgentie aanvragen met dezelfde reden en dezelfde problemen.

Hoe laten wij u dit weten?

Wanneer een urgentie aan het einde van fase 1 wordt ingetrokken omdat u niet of te weinig heeft gereageerd op woningaanbod, of tweemaal een passende woning heeft geweigerd, bellen wij u eerst om uw verhaal te horen. Vervolgens ontvangt u ons besluit per post of e-mail.

 

Ik weiger een woning die buiten de Urgentieregio van mijn keuze ligt. Telt dat mee?

Ja, alle weigeringen tellen mee. Ook het weigeren van een woning waar u zelf op gereageerd heeft en die buiten Urgentieregio van uw keuze ligt.
Heeft de woning het juiste woningtype, aantal slaapkamers en maximale huurprijs (zoekprofiel)? Dan telt deze weigering mee.

Waarom krijg ik geen urgentie voor een eengezinswoning of benedenwoning?

Urgentie is een minimale oplossing. U moet zo snel mogelijk verhuizen. Eengezinswoningen en benedenwoningen komen niet zo vaak vrij. Andere type woningen komen vaker vrij. U maakt dus meer kans op andere type woningen dan eengezinswoningen en benedenwoningen.

En; urgentie is niet bedoeld om meer kans te hebben op woningen die iedereen graag wil hebben. Daarom geldt de urgentie niet voor eengezinswoningen en benedenwoningen. Alléén als het om ernstige medische problemen gaat kunnen we eengezinswoningen en benedenwoningen als woningtype in het zoekprofiel zetten. En dan alleen als dit woningtype echt de enige oplossing is om met uw medische probleem zelfstandig te kunnen wonen.

Geldt mijn urgentie ook buiten de woningmarktregio Rotterdam?

Nee, de urgentie geldt alleen in de gemeenten die onder de woningmarktregio Rotterdam vallen.

Ik woon niet in de woningmarkt-regio Rotterdam en heb urgentie in mijn woonplaats. Is die urgentie in woningmarkt-regio Rotterdam ook geldig?

Nee, uw urgentie is niet geldig voor woningmarkt-regio Rotterdam. Voorbeeld; als u urgentie heeft voor uw eigen woonplaats Numansdorp, dan geldt deze urgentie niet voor de gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel.

Fase 1 (zelf-zoek-periode) is afgelopen. En ik heb nog geen huis. Wat nu?

Fase 1 (zelf-zoek-periode) duurt drie maanden. Als deze periode afgelopen is onderzoeken wij drie dingen.

 1. Zijn er voldoende woningen op WoonnetRijnmond geadverteerd die bij uw zoekprofiel pasten?
 2. Heeft u wel genoeg gereageerd op woningen in de Urgentieregio van uw keuze? Met ‘genoeg’ bedoelen we; minimaal twaalf keer in de Urgentieregio van uw keuze.
 3. Heeft u in de zelf-zoek-periode woningen geweigerd die pasten bij het type woning, het aantal slaapkamers en de maximale huurprijs die in uw urgentie staan?

Als uit ons onderzoek blijkt dat er niet genoeg woningen op WoonnetRijnmond stonden, u genoeg gereageerd heeft op woningen in de Urgentieregio van uw keuze en u geen twee woningen geweigerd heeft die passen bij het type woning, het aantal slaapkamers en de maximale huurprijs die in uw urgentie staan dan starten we fase 2 van de urgentie; de bemiddeling-periode.

Wij geven in fase 2 bij alle corporaties die woningen hebben in de Urgentieregio van uw keuze aan dat u bemiddeld moet worden. De corporaties gaan dan ook kijken naar een woning die past bij het zoekprofiel wat in uw urgentie staat.

Voordat wij het onderzoek afmaken nemen we altijd contact met u op. Dat doen we via de post/e-mail of we bellen u. U kunt ons dan natuurlijk vragen stellen. En u kunt dan bijvoorbeeld vertellen waarom u de woningen weigerde of waarom u niet actief reageert op WoonnetRijnmond. Dat nemen we ook mee in het onderzoek. Als we alles onderzocht hebben, nemen we een besluit.

Als we besluiten dat we uw urgentie stoppen dan moet u zelf zonder urgentie een woning zoeken. Let op: vanaf het moment dat uw urgentie stopt kunt u twee jaar lang geen urgentie aanvragen met dezelfde reden en dezelfde problemen.

Ik heb een woning gevonden en geaccepteerd. Wat gebeurt er met mijn urgentie?

Fijn, dat u een nieuwe woning heeft. Uw urgentie stopt nu omdat u een woning heeft gevonden. Uw inschrijfduur bij WoonnetRijnmond mag u wel houden.

Geef bij de corporatie als u het huurcontract tekent aan dat u als woningzoekende ingeschreven wilt blijven staan bij WoonnetRijnmond. De corporatie regelt dat dan en zo houdt u uw inschrijfduur.