Wanneer stopt mijn urgentie in fase 1; zelf-zoek-periode?

Uw urgentie stopt in fase 1 als:

  • u in de zelf-zoek-periode (fase 1) twee woningen die de corporatie u aanbiedt en die passen bij uw urgentie weigert. Of,
  • u wordt uitgenodigd voor een woningaanbieding en daar niet op reageert. Dit zien we als een weigering van de woning. Bij de tweede keer niet reageren (weigering) stopt de urgentie. Of,
  • u een woning die de corporatie u aangeboden heeft niet krijgt omdat u de gegevens en documenten die de corporatie nodig heeft voor het maken van een huurcontract niet op tijd aan de corporatie gegeven heeft. De corporatie geeft in de aanbieding aan wanneer de gegevens en documenten bij de corporatie moeten zijn. Ook dit zien we als een weigering van de woning. Bij de tweede keer te laat inleveren van de gegevens en documenten (weigering) stopt de urgentie. Of,
  • u niet meer ingeschreven staat bij WoonnetRijnmond. Of,
  • u niet genoeg reageert op woningen terwijl er in fase 1 genoeg woningen waren die passen bij uw urgentie. Met ‘genoeg’ bedoelen we; minimaal twaalf keer in de Urgentieregio van uw keuze. Of,
  • u verhuist naar een zelfstandige woning. Of,
  • de reden waarom u urgentie heeft gekregen niet meer geldt omdat de situatie veranderd is.

Let op: vanaf het moment dat uw urgentie stopt kunt u twee jaar lang geen urgentie aanvragen met dezelfde reden en dezelfde problemen.

Hoe laten wij u dit weten?

Wanneer een urgentie aan het einde van fase 1 wordt ingetrokken omdat u niet of te weinig heeft gereageerd op woningaanbod, of tweemaal een passende woning heeft geweigerd, bellen wij u eerst om uw verhaal te horen. Vervolgens ontvangt u ons besluit per post of e-mail.