Alles over urgentie

Misschien is urgentie een oplossing maar dat weet u nu niet zeker. De vragen hieronder geven u meer informatie over wat urgentie precies is en dus of het een oplossing voor u is.

Als u weet met welke reden u urgentie aanvraagt en u voldoet aan de voorwaarden. Dan leest u hieronder hoe u urgentie aan kan vragen.

Kan ik urgentie krijgen?

Of u urgentie kunt krijgen hangt af van een aantal zaken.

 • Wat is het probleem?
 • Hoe is het probleem ontstaan?
 • Had het probleem voorkomen kunnen worden?
 • Wat heeft u zelf gedaan om het probleem op te lossen of dan kleiner te maken?
 • Heeft u alles gedaan om een andere woning te krijgen door actief te reageren op woningadvertenties op WoonnetRijnmond?
 • Heeft u zich ingeschreven bij particuliere verhuurders?
 • Is het huren van een zelfstandige woning echt de enige oplossing? Misschien is het huren van een kamer een oplossing of kunt u tijdelijk bij familie, vrienden of kennissen wonen.

Al deze zaken spelen een belangrijke rol. Urgentie aanvragen is de laatste manier om uw woon-probleem op te lossen. Urgentie is bedoeld om heel snel uw woon-probleem op te lossen. Dat moet u niet vergeten.

Wij kijken naar wat u minimaal nodig heeft om u woon-probleem op te lossen. Het gaat er namelijk om dat u zo snel mogelijk onderdak krijgt. Met andere woonwensen houden we geen rekening. Andere woonwensen zijn bijvoorbeeld een speciale buurt, hoe groot de woning is of dat er een berging is.

In de woningmarktregio Rotterdam hebben 14 gemeenten samen regels gemaakt over de voorwaarden, de woningtypen en de woon-problemen voor het aanvragen van urgentie. Deze regels staan in de Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020. Heeft u voor 1 juli 2020 urgentie verkregen, dan geldt Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2019.

Met welke woon-problemen kunt u urgentie aanvragen? Hieronder vindt u een aantal situaties:

Verder op deze website kunt u vinden welke voorwaarden er zijn om urgentie aan te vragen en of dat u kans heeft om urgentie te krijgen en het dus zin heeft om urgentie aan te vragen.

Of het zin heeft om urgentie aan te vragen kunt u zelf ook alvast uitvinden door de kansberekening in te vullen. U vindt de kansberekening op de pagina van elke reden voor urgentie.

Wie kan urgentie aanvragen?

U kunt bij ons urgentie aanvragen als:

 • u 18 jaar of ouder bent,
 • en u in Nederland mag wonen of de Nederlandse nationaliteit heeft,
 • en u in de gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel woont,
 • en uw verzamelinkomen niet hoger is dan € 47.699,- (eenpersoonshuishouden) of € 52.671,- (meerpersoonshuishouden) (peildatum: 1-1-2024),
 • en ingeschreven staat bij WoonnetRijnmond,
 • en als u schulden* heeft, daarvoor een afspraak om alles te betalen gemaakt heeft.

*Let op! Als u schulden heeft en een afspraak om alles te betalen dan kunnen er bij urgentiegrond ‘Doorstroming vanuit opvanginstellingen’ of urgentiegrond ‘Uitstroom uit een tijdelijke voorziening’ in sommige situaties nog extra voorwaarden gelden over de afspraak om alles te betalen.

Woont u niet in de gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel, maar wel in één van de andere gemeente in de woningmarktregio Rotterdam?

Vraag dan urgentie aan bij de gemeente waar u woont. Het overzicht van de woningmarktregio vindt u hier.

Woont u buiten de woningmarktregio Rotterdam?

Dan kunt u alleen urgentie aanvragen voor urgentiegrond ‘Mantelzorg geven‘,  ‘Mantelzorg krijgen‘ of ‘Uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang‘ en een woning nodig heeft in Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

De behandeling van uw aanvraag bestaat uit de volgende stappen.

Bevestiging

Als wij uw aanvraag ontvangen hebben dan krijgt u daarvan een bevestiging. Het is belangrijk dat uw aanvraag compleet is. Alleen dan behandelen we uw aanvraag. Is de aanvraag niet compleet? Dan vragen wij naar de informatie die wij missen. Deze informatie moeten wij dan binnen een week krijgen.

Lukt het niet om deze informatie binnen een week te sturen? Dan krijgt u nog een week de tijd om uw aanvraag compleet te maken. Het gaat hier om basisinformatie. Met basisinformatie bedoelen wij documenten die nodig zijn om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Wij houden u per brief op de hoogte van hoe het gaat met uw aanvraag.

Hoe houden wij contact met u?

Voor SUWR is het ook mogelijk om brieven per e-mail te versturen in plaats van per post. Bij de corporatie waar u urgentie aanvraagt of bij uw hulpverleningsinstelling, kunt u aangeven of u liever brieven per post of per e-mail wilt ontvangen.

Het besluit

Wij hebben nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben 8 weken de tijd om deze te beoordelen. We bedoelen daarmee niet dat u 8 weken moet wachten op een besluit. De periode van 8 weken noemen we de ‘afhandelingstermijn’. De afhandelingstermijn van 8 weken staat in de ‘Algemene wet bestuursrecht’. U krijgt ruim binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag. Dit hangt ook af of uw aanvraag compleet was en of wij contact konden krijgen met personen of instellingen die uw aanvraag steunen.

Positief besluit

Als wij u urgentie kunnen geven dan ontvangt u deze per post of per e-mail. We hebben dan, zoals dat heet, een ‘positief besluit’ genomen. Uw urgentie zetten we in het systeem van WoonnetRijnmond.

Negatief besluit

Als wij u geen urgentie kunnen geven dan ontvangt u daarover per post of per e-mail een bericht. We hebben dan, zoals dat heet, een ‘negatief besluit’ genomen. In het negatieve besluit staat ook de reden van afwijzing.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit? U moet dan binnen 6 weken nadat wij u het besluit gestuurd hebben bezwaar maken. Op het besluit staat een datum van verzending. Vanaf die datum gaat de bezwaar-periode in. In het besluit staat ook waar en hoe u bezwaar kunt maken.

Ik ga scheiden. Kan ik urgentie aanvragen?

Scheiden of stoppen met samenwonen is geen reden voor urgentie.

Maar, als u door het scheiden of stoppen met samenwonen betalingsproblemen krijgt omdat de kosten van het wonen (woonlasten) te hoog zijn vergeleken met uw inkomen dan kunt u urgentie aanvragen als u de zorg voor de kinderen (tot 23 jaar) heeft/krijgt.

Alléén de ouder die de zorg heeft over de kinderen kan urgentie aanvragen. De kinderen wonen officieel bij de ouder die de urgentie kan aanvragen.

Hoe en waar vraag ik urgentie aan?

Op deze website vindt u veel informatie over urgentie en urgentie aanvragen. Lees dat goed. Als u weet met welke reden u urgentie aanvraagt, als u voldoet aan de voorwaarden en u bent ingeschreven op WoonnetRijnmond dan vult u het Rapportageformulier dat bij uw reden voor urgentie hoort in. Zorg ervoor dat u het formulier juist en volledig invult.

U maakt, als alles compleet is, een afspraak voor een gesprek bij een corporatie in Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel. Neem het formulier en alle documenten mee naar het gesprek.

Verblijft u in een hulpverleningsinstelling en woonde u gelijk voor de start van het hulpverleningstraject in Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel?

Dan vraagt uw begeleider van de hulpverleningsinstelling, samen met u, digitaal urgentie bij ons aan. De gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel moet de hulpverleningsinstelling waar u nu tijdelijk woont als partij hebben aangewezen voor het verzorgen van een traject en voor het aanvragen van urgentie gericht op resocialisatie. Vraag het uw begeleider.

Wat is urgentie?

Urgentie kunt u krijgen als u door een persoonlijke noodsituatie snel een andere woning nodig heeft. Met urgentie heeft u voorrang op andere woningzoekende.

Om er voor te zorgen dat de woningen gaan naar woningzoekende die ze echt nodig hebben, zijn er strenge regels voor het krijgen van urgentie. Strenge regels zijn er ook voor de woningen die met voorrang verhuurd worden.

In uw urgentie staat voor welke woning (woningtype) u voorrang heeft. In de urgentie staat ook het aantal slaapkamers, de maximale huurprijs en het zoekgebied waarvoor u urgentie heeft.

Wat kost het aanvragen van urgentie?

Het aanvragen van urgentie kost € 35,-.

Heeft u medische problemen?

En vraagt u daarvoor urgentie aan? Dan betaalt u €50,- extra. Deze extra kosten zijn nodig voor een medisch advies. Een arts maakt namelijk een verslag van uw medische problemen en de arts beoordeelt uw medische problemen. U betaalt dus in totaal €85,-.

Waar moet ik betalen?

U betaalt als u de aanvraag voor urgentie inlevert. De aanvraag levert u in bij een corporatie in de gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel.

Hoe kan ik betalen?

Bij de corporatie kunt u pinnen. Bij sommige corporaties kunnen ze u ook een Tikkie sturen. Wat is een Tikkie? Een Tikkie is een berichtje in WhatsApp of de e-mail. In dat berichtje staat een link waarmee u met iDEAL kunt betalen. U heeft voor Tikkie wel een Nederlandse bankrekening en een smartphone nodig.

Wat is een verhuurdersverklaring en hoe kom ik aan die verklaring?

Een verhuurdersverklaring is een document van uw verhuurder. In een verhuurdersverklaring schrijft de verhuurder van de woning waar u nu woont en huurt, of u (altijd) alles betaald heeft en of u bijvoorbeeld overlast veroorzaakt heeft. Een verhuurdersverklaring is een van de documenten die u nodig heeft als u urgentie aanvraagt. Een verhuurdersverklaring is maximaal drie maanden geldig.

Heeft u nu schulden bij uw verhuurder? Dan moet u daarvoor met uw verhuurder een afspraak voor het betalen van de schuld gemaakt hebben. Aan deze afspraak moet u zich goed houden.

Hoe komt u aan een verhuurdersverklaring?

U neemt contact op met uw verhuurder en vraagt om een verhuurdersverklaring. De verhuurder kan de corporatie zijn of uw huisbaas als u particulier huurt. De verhuurder van de woning maakt dan een verhuurdersverklaring. U kunt ook deze Verhuurdersverklaring door uw particuliere verhuurder laten invullen.

Woont u tijdelijk in een instelling of bij iemand in en woonde u gelijk voor de start van deze tijdelijke woonruimte in een zelfstandige woning? Dan heeft u van de verhuurder van die zelfstandige woning een verhuurdersverklaring nodig.

Wat staat er in de urgentie? 

In uw urgentieverklaring staat voor welke woning (woningtype) u voorrang op andere woningzoekende heeft. In uw urgentieverklaring staat ook het aantal slaapkamers, de maximale huurprijs en het zoekgebied waar binnen u urgentie heeft.

Urgentie is een minimale oplossing. Dat betekent dat u geen urgentie kunt krijgen voor beneden- en eengezinswoningen. Urgentie is niet bedoeld om te kunnen verhuizen naar een mooiere of grotere woning.

Voorbeeld; u heeft hele erge problemen met traplopen. U krijgt dan urgentie voor een flatwoning met lift.

Kan ik direct bij SUWR urgentie aanvragen?

Nee dat kan niet. Hoe dan wel?

Op deze website vindt u veel informatie over urgentie en urgentie aanvragen. Lees dat goed. Als u weet met welke reden u urgentie aanvraagt, als u voldoet aan de voorwaarden en u bent ingeschreven op WoonnetRijnmond dan vult u het Rapportageformulier dat bij uw reden voor urgentie hoort in. U krijgt toegang tot dit formulier als u de beslisboom voor uw aanvraaggrond heeft doorlopen.

Zorg ervoor dat u het formulier juist en volledig invult. U maakt, als alles compleet is, een afspraak voor een gesprek bij een corporatie in Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel. Neem het formulier en alle documenten mee naar het gesprek.

Woont u tijdelijk u in een hulpverleningsinstelling en woonde u gelijk voor de start van het hulpverleningstraject in Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel?

Dan vraagt uw begeleider van de hulpverleningsinstelling, samen met u, digitaal urgentie bij ons aan. De gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel moet de hulpverleningsinstelling waar u nu tijdelijk woont als partij hebben aangewezen voor het verzorgen van een traject en voor het aanvragen van urgentie gericht op resocialisatie. Vraag het uw begeleider.

Geldt mijn urgentie alleen in mijn woonplaats?

Nee. Uw urgentie is in alle zes Urgentieregio’s in de woningmarktregio Rotterdam geldig. U geeft bij het aanvragen van urgentie wel aan wat de Urgentieregio van uw keuze is.

Als u uw keuze voor een Urgentieregio wilt veranderen dan stuurt u ons een e-mail of een brief. In de brief of e-mail geeft u aan welke Urgentieregio nu uw keuze wordt. Onze contactgegevens vindt u hier.

Zijn er geen woningen te huur in uw Urgentieregio die passen bij uw situatie?

Reageer dan ook in andere Urgentieregio’s! Uw urgentie is ook geldig in de gemeenten

 • Albrandswaard,
 • Barendrecht,
 • Brielle,
 • Capelle a/d IJssel,
 • Hellevoetsluis,
 • Krimpen a/d IJssel,
 • Lansingerland,
 • Maassluis,
 • Nissewaard,
 • Ridderkerk,
 • Rotterdam,
 • Schiedam,
 • Vlaardingen en
 • Westvoorne.

Kan ik om urgentie vragen als ik niet in de woningmarktregio Rotterdam woon?

Als u buiten de woningmarktregio Rotterdam woont dan kunt u in twee situaties urgentie aanvragen.

Urgentiegrond mantelzorg

Als u zorg nodig heeft van familie, bekenden of zorg van een instelling. Of u zorgt lang voor een familielid of bekende. En u moet verhuizen naar dichter bij het familielid, bekende of instelling in de gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel? Dan kunt u urgentie aanvragen bij een corporatie in deze gemeente.

Urgentiegrond ‘uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang’

Als u door ernstige problemen in uw relatie of geweld in het gezin uit uw woning wegging en nu woont in tijdelijke opvang. De opvang is voor personen van huiselijk geweld of problemen in het gezin (blijf-van-mijn-lijfhuizen). Lees hier meer over de urgentiegrond ‘uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang’.

Moet u verhuizen naar de gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel? Dan kunt u urgentie aanvragen bij een corporatie in deze gemeente.