Medische noodzaak

Hieronder vindt u meer informatie over de urgentiegrond medische noodzaak.

Ik heb een woning en ik ben zwanger. Ik wil een grotere woning omdat ik te weinig kamers heb. Kan ik urgentie krijgen?

Nee, zwangerschap is geen reden voor urgentie, ook niet als de woning te klein wordt. Om een grotere zelfstandige woning te zoeken die beter bij uw gezin past, adviseren we u actief te reageren op WoonnetRijnmond of contact op te nemen met particuliere verhuurders.

Ik woon bij iemand in en heb medische problemen. Kan ik urgentie aanvragen?

Als u bij iemand inwoont, een kamer huurt of nog bij uw ouders woont dan kunt u geen urgentie krijgen voor een zelfstandige woning. Voor urgentie ‘medische problemen’ moet u namelijk nu al zelfstandig wonen. Alleen uw ouders of de persoon/personen uit uw huishouden die in de zelfstandige woning wonen, kunnen een urgentie aanvragen. De zelfstandige woning moet dan niet meer bij uw medische problemen passen en daardoor moet het hele huishouden verhuizen naar een andere zelfstandige woning die wel past bij uw medische problemen.

Woont u toch liever zelf in een bij uw medische problemen passende woning? Reageer dan actief naar woningen op WoonnetRijnmond, neem contact op met particuliere verhuurders, ook voor kamers.

Ik ben aan het revalideren en woon tijdelijk in een zorginrichting. Door mijn medische problemen (rolstoelgebruik) kan ik niet terug naar mijn huis. Kan ik urgentie krijgen?

Alleen de hoofdbewoner van een woning kan dan urgentie aanvragen.

Woont u in bij iemand?

Dan kunt u geen urgentie aanvragen.

Heeft iemand uit uw huishouden de medische problemen?

Dan kan de hoofdbewoner urgentie aanvragen. Het hele huishouden verhuist dan naar een woning die past bij de medische problemen.

Mijn verzamelinkomen is hoger dan de inkomensgrens en ik moet door mijn medische problemen verhuizen. Kan ik toch urgentie aanvragen?

Ja, u kunt urgentie aanvragen maar alleen als u door uw medische problemen een speciale woning nodig heeft die er bijna niet zijn en die bijna niet geadverteerd worden op WoonnetRijnmond. Bijvoorbeeld rolstoelgeschikte woningen.