Wat gebeurt er met uw aanvraag?

De behandeling van uw aanvraag bestaat uit de volgende stappen.

Bevestiging

Als wij uw aanvraag ontvangen hebben dan krijgt u daarvan een bevestiging. Het is belangrijk dat uw aanvraag compleet is. Alleen dan behandelen we uw aanvraag. Is de aanvraag niet compleet? Dan vragen wij naar de informatie die wij missen. Deze informatie moeten wij dan binnen een week krijgen.

Lukt het niet om deze informatie binnen een week te sturen? Dan krijgt u nog een week de tijd om uw aanvraag compleet te maken. Het gaat hier om basisinformatie. Met basisinformatie bedoelen wij documenten die nodig zijn om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Wij houden u per brief op de hoogte van hoe het gaat met uw aanvraag.

Hoe houden wij contact met u?

Voor SUWR is het ook mogelijk om brieven per e-mail te versturen in plaats van per post. Bij de corporatie waar u urgentie aanvraagt of bij uw hulpverleningsinstelling, kunt u aangeven of u liever brieven per post of per e-mail wilt ontvangen.

Het besluit

Wij hebben nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben 8 weken de tijd om deze te beoordelen. We bedoelen daarmee niet dat u 8 weken moet wachten op een besluit. De periode van 8 weken noemen we de ‘afhandelingstermijn’. De afhandelingstermijn van 8 weken staat in de ‘Algemene wet bestuursrecht’. U krijgt ruim binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag. Dit hangt ook af of uw aanvraag compleet was en of wij contact konden krijgen met personen of instellingen die uw aanvraag steunen.

Positief besluit

Als wij u urgentie kunnen geven dan ontvangt u deze per post of per e-mail. We hebben dan, zoals dat heet, een ‘positief besluit’ genomen. Uw urgentie zetten we in het systeem van WoonnetRijnmond.

Negatief besluit

Als wij u geen urgentie kunnen geven dan ontvangt u daarover per post of per e-mail een bericht. We hebben dan, zoals dat heet, een ‘negatief besluit’ genomen. In het negatieve besluit staat ook de reden van afwijzing.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit? U moet dan binnen 6 weken nadat wij u het besluit gestuurd hebben bezwaar maken. Op het besluit staat een datum van verzending. Vanaf die datum gaat de bezwaar-periode in. In het besluit staat ook waar en hoe u bezwaar kunt maken.