Woningzoekende

Hier vatten wij het proces voor u samen in overzichtelijke stappen. Voor meer informatie klikt u door op de fase waar u meer over wilt weten.

Aanvraag indienen

U heeft vastgesteld dat u aan de voorwaarden voldoet. Daarna heeft u vastgesteld dat uw aanvraag kansrijk is. Vervolgens vult u de bij uw aanvraaggrond passende bijlage in, en verzamelt de daarin gevraagde documentatie en/of bewijsstukken.

Daarna maakt u een afspraak bij een van de aangesloten woningcorporaties, waar de medewerker uw aanvraag registreert en bij SUWR indient. U rekent dan tevens de kosten (€ 35,-) voor de aanvraag af. Vraagt u aan op Medische noodzaak dan krijgt u een betalingsverzoek voor de extra kosten (€ 50,-)

Aanvraag beoordelen

Na binnenkomst van uw aanvraag heeft SUWR acht weken de tijd om deze te beoordelen.

Positief besluit

Bij een positief besluit ontvangt u een urgentieverklaring digitaal of per post met een toelichting en komt de urgentietoekenning in het systeem van Woonnet Rijnmond te staan. De urgentieverklaring vermeld een zoekprofiel dat woningen beschrijft waar u met voorrang op kunt reageren. Bent u het niet eens met het genomen besluit, dan heeft u tot zes weken na dagtekening van het besluit de tijd om een bezwaar in te dienen.

Negatief besluit

Bij een negatief besluit ontvangt u een afwijzingsbrief digitaal of per post met daarin de reden van afwijzing en wordt u gewezen op de bezwaarprocedure. Bent u het niet eens met het genomen besluit, dan heeft u tot zes weken na dagtekening van het besluit de tijd om een bezwaar in te dienen.

Zelfzoektermijn

Gedurende een periode van 3 maanden reageert u zoveel mogelijk op passend woningaanbod via Woonnet Rijnmond. Als meerdere mensen reageren op de woning dan wordt deze eerst aangeboden aan urgent woningzoekenden.

U vindt een woning binnen deze periode

Uw urgentie komt te vervallen, maar de opgebouwde inschrijftijd blijft behouden.

U vindt geen woning binnen deze periode

Heeft u na deze 3 maanden geen andere passende woning kunnen vinden, dan wordt uw situatie opnieuw beoordeeld. Tevens onderzoekt SUWR of u voldoende heeft gereageerd op het woningaanbod en of u geen woningen geweigerd heeft.

Urgentiebemiddeling

Op basis van voorgaand onderzoek besluit SUWR urgentiebemiddeling toe te passen.

U krijgt urgentiebemiddeling

Heeft u geen of te weinig passende woningen aangeboden gekregen, minimaal twaalf keer gereageerd op passend woningaanbod en daarnaast niet meer dan één passende woning geweigerd, dan heeft u recht op bemiddeling.

U krijgt geen urgentiebemiddeling

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor bemiddeling, dan kunnen wij u niet verder helpen. Wij raden u aan te blijven reageren op het woningaanbod van WNR, of een woning te huren via deze verhuurders, of een kamer via deze verhuurders. Bent u het niet eens met het genomen besluit, dan heeft u tot zes weken na dagtekening van het besluit de tijd om een bezwaar in te dienen.