Bedreiging of mishandeling?

U kunt door geestelijk of lichamelijk geweld niet in de woning van dit moment blijven wonen. De situatie is zo ernstig dat een andere zelfstandige woonruimte nodig is. De reden voor urgentie (dat noemen we urgentiegrond) is dan ‘geweld en bedreiging’.

Wat betekent ‘geweld en bedreiging’?

Geweld en/of bedreiging betekent ernstig geestelijk of lichamelijk geweld, of ernstige bedreiging bij u thuis.

Wat zijn de voorwaarden voor ‘geweld en bedreiging’?

U woont zelfstandig in de gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel.
U heeft meldingen of aangifte(n) gedaan bij de politie en instanties over uw situatie.

Hoe ‘geweld en bedreiging’ aanvragen?

Denkt u dat u urgentie kunt aanvragen voor ‘geweld en bedreiging’? Vul dan de vragen bij ‘Kans op urgentie’ in. Heeft u de vragen ingevuld? Het antwoord verteld u welke documenten nodig zijn om urgentie te kunnen aanvragen.

Het is belangrijk dat uw aanvraag voor urgentie compleet is. Is alles compleet? Maak dan een afspraak voor een gesprek bij een corporatie in één van de gemeenten die we hierboven noemde. Neem alle documenten mee naar het gesprek.

U hoort binnen 8 weken of u urgentie voor ‘geweld en bedreiging’ krijgt.

Wij onderzoeken de aanvraag. Wij vragen de politie om advies en praten daarvoor met alle andere partijen. Uit het onderzoek moet blijken dat u niet veilig bent als u in de woning blijft wonen.

Wat moet ik meenemen voor een aanvraag urgentie?

  • Identiteitsbewijs (huishouden);
  • inkomensverklaring van de Belastingdienst van het afgelopen jaar van het gehele huishouden. De verklaring kunt u opvragen bij de Belastingdienst;
  • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van alle leden van het huishouden (die meeverhuizen), waar zowel het huidige (verblijf)adres als de historische (verblijf)adressen zijn opgenomen. Dit geldt voor personen die een urgentie willen aanvragen en afkomstig zijn buiten de gemeente Rotterdam en voor personen die niet in de gemeente Rotterdam als inwoner op een (verblijf)adres staan ingeschreven.
  • Bijlage Verhuurdersverklaring (indien u direct voorafgaand aan de aanvraag in een zelfstandige huurwoning heeft gewoond;
  • Bijlage rapportageformulier (voor elke situatie/urgentiegrond is een specifiek rapportageformulier).