Mantelzorg nodig? Krijgt u zorg van familie of bekenden?

U heeft zorg nodig van familie, bekenden of zorg van een instelling. U heeft heel snel een zelfstandige woning nodig in Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel. U woont nu niet in een van deze gemeenten. De reden voor urgentie (dat noemen we urgentiegrond) heet dan ‘mantelzorg’.

Wanneer kunt u ‘mantelzorg’ aanvragen?

Als u de (mantel)zorg van een persoon of van een instelling nu niet kunt krijgen in uw gemeente. Doordat u mantelzorg krijgt, wordt opname in een instelling voorkomen. U kunt dan langer zelfstandig wonen.

Wat zijn de voorwaarden voor ‘mantelzorg’?

Het krijgen van mantelzorg en waarom dit echt nodig is, moet u met officiële stukken bewijzen. Als u afhankelijk bent van de zorg door een instelling, dan moet u deze zorg op afspraak krijgen. Of u krijgt zorg aan huis.

Hoe ‘mantelzorg’ aanvragen?

Denkt u dat u urgentie kunt aanvragen voor ‘mantelzorg’? Vul dan de vragen bij ‘Kans op urgentie’ in. Heeft u de vragen ingevuld? Het antwoord verteld u welke documenten nodig zijn om urgentie te kunnen aanvragen.

Het is belangrijk dat uw aanvraag voor urgentie compleet is. Is alles compleet? Maak dan een afspraak voor een gesprek bij een corporatie in één van de gemeenten die we hierboven noemde. Neem alle documenten mee naar het gesprek.

U hoort binnen 8 weken of u urgentie voor ‘mantelzorg’ krijgt.

Wat moet ik meenemen voor een aanvraag urgentie?

  • Identiteitsbewijs (huishouden);
  • inkomensverklaring van de Belastingdienst van het afgelopen jaar van het gehele huishouden. De verklaring kunt u opvragen bij de Belastingdienst;
  • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van alle leden van het huishouden (die meeverhuizen), waar zowel het huidige (verblijf)adres als de historische (verblijf)adressen zijn opgenomen. Dit geldt voor personen die een urgentie willen aanvragen en afkomstig zijn buiten de gemeente Rotterdam en voor personen die niet in de gemeente Rotterdam als inwoner op een (verblijf)adres staan ingeschreven.
  • Bijlage Verhuurdersverklaring (indien u direct voorafgaand aan de aanvraag in een zelfstandige huurwoning heeft gewoond;
  • Bijlage rapportageformulier (voor elke situatie/urgentiegrond is een specifiek rapportageformulier).