Medische problemen? Niet meer thuis kunnen wonen?

U of iemand uit uw huishouden kan urgentie aanvragen als u door medische problemen moet verhuizen naar een geschikte woning. De reden voor urgentie (dat noemen we urgentiegrond) heet dan ‘medische noodzaak’.

Wat zijn medische problemen?

Medische problemen zijn ernstige problemen met uw lichaam of uw luchtwegen. De problemen zijn zo erg dat u niet meer thuis kunt blijven wonen. Uw huis is niet aan te passen op deze problemen.

Wat zijn de voorwaarden voor urgentie ‘medische noodzaak’?

  • U woont in de gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel. Woont u in een andere gemeente? Dan gaat u naar de gemeente waar u woont.
  • Uw huis is niet aan te passen op de medische problemen.
  • U woont zelfstandig. Kinderen met medische problemen die inwonen (bij bijvoorbeeld hun ouders) en op zichzelf willen wonen kunnen geen urgentie op ‘medische noodzaak’ aanvragen.

Hoe vraagt u urgentie aan voor ‘medische noodzaak’?

Denkt u dat u urgentie kunt krijgen voor ‘medische noodzaak’? Vul dan de vragen bij ‘Kans op urgentie’ in. Heeft u de vragen ingevuld? Het antwoord vertelt u welke documenten nodig zijn om urgentie te kunnen aanvragen.

Het is belangrijk dat uw aanvraag voor urgentie compleet is. Is alles compleet? Maak dan een afspraak voor een gesprek bij een corporatie in één van de gemeenten die we hierboven noemde. Neem alle documenten mee naar het gesprek.

U hoort binnen 8 weken of u urgentie voor ‘medische noodzaak’ krijgt.

Wat moet ik meenemen voor een aanvraag urgentie?

  • Identiteitsbewijs (huishouden);
  • inkomensverklaring van de Belastingdienst van het afgelopen jaar van het gehele huishouden. De verklaring kunt u opvragen bij de Belastingdienst;
  • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van alle leden van het huishouden (die meeverhuizen), waar zowel het huidige (verblijf)adres als de historische (verblijf)adressen zijn opgenomen. Dit geldt voor personen die een urgentie willen aanvragen en afkomstig zijn buiten de gemeente Rotterdam en voor personen die niet in de gemeente Rotterdam als inwoner op een (verblijf)adres staan ingeschreven.
  • Bijlage Verhuurdersverklaring (indien u direct voorafgaand aan de aanvraag in een zelfstandige huurwoning heeft gewoond;
  • Bijlage rapportageformulier (voor elke situatie/urgentiegrond is een specifiek rapportageformulier).