Huis afgebrand? Onbewoonbare woning?

U kunt urgentie aanvragen als uw zelfstandige woning opeens onbewoonbaar wordt door een onverwachte noodsituatie. Dit is bijvoorbeeld brand. De reden voor urgentie (dat noemen we urgentiegrond) is dan ‘onbewoonbaarheid’.

Wat zijn de voorwaarden voor urgentie ‘onbewoonbaarheid’?

  • Uw onbewoonbare zelfstandige woning is niet binnen drie maanden te repareren.
  • U woont in de gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel. Woont u in een andere gemeente? Dan gaat u naar de gemeente waar u woont.
  • U woont nu zelfstandig en heeft door de onverwachte noodsituatie een andere woning nodig. Als u op kamers woont of anders dan zelfstandig woont kunt u geen urgentie voor ‘onbewoonbaarheid’ aanvragen.

Hoe vraagt u urgentie aan voor ‘onbewoonbaarheid’?

Denkt u dat u urgentie kunt krijgen voor ‘onbewoonbaarheid’? Vul dan de vragen bij ‘Kans op urgentie’ in. Heeft u de vragen ingevuld? Het antwoord verteld u welke documenten nodig zijn om urgentie te kunnen aanvragen.

Het is belangrijk dat uw aanvraag voor urgentie compleet is. Is alles compleet? Maak dan een afspraak voor een gesprek bij een corporatie in één van de gemeenten die we hierboven noemde. Neem alle documenten mee naar het gesprek.

U hoort binnen 8 weken of u urgentie voor ‘onbewoonbaarheid’ krijgt.

Wat moet ik meenemen voor een aanvraag urgentie?

  • Identiteitsbewijs (huishouden);
  • inkomensverklaring van de Belastingdienst van het afgelopen jaar van het gehele huishouden. De verklaring kunt u opvragen bij de Belastingdienst;
  • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van alle leden van het huishouden (die meeverhuizen), waar zowel het huidige (verblijf)adres als de historische (verblijf)adressen zijn opgenomen. Dit geldt voor personen die een urgentie willen aanvragen en afkomstig zijn buiten de gemeente Rotterdam en voor personen die niet in de gemeente Rotterdam als inwoner op een (verblijf)adres staan ingeschreven.
  • Bijlage Verhuurdersverklaring (indien u direct voorafgaand aan de aanvraag in een zelfstandige huurwoning heeft gewoond;
  • Bijlage rapportageformulier (voor elke situatie/urgentiegrond is een specifiek rapportageformulier).