U komt uit een opvang of woonzorgvoorziening, een kliniek of psychiatrische inrichting

Komt u uit een opvang of woonzorgvoorziening, een kliniek, of psychiatrische inrichting dan is urgentie aanvragen alleen mogelijk als u bij een instelling verblijft die officieel door de gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel zijn aangewezen als partij voor het verzorgen van een traject en voor het verzorgen van aanvragen urgenties gericht op resocialisatie.

Hoe kan ik bepalen of ik in aanmerking kom voor urgentie?

Informeer hiernaar bij uw begeleider waar u momenteel een hulpverleningstraject doorloopt. Uw begeleider kan op deze site samen met u vragen beantwoorden om te bepalen of u kans maakt op urgentie. De reden voor deze urgentie (dat noemen we urgentiegrond) heet dan ‘doorstroming vanuit opvanginstellingen’.

Als u een instelling voor tijdelijke opvang verlaat

U kunt urgentie aanvragen als u door ernstige problemen in uw relatie of geweld binnen het gezin uit uw woning weggegaan bent. U woont nu in een tijdelijke opvang. De reden voor urgentie (dat noemen we urgentiegrond) heet dan ‘uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang’.