Woont u nu in een blijf-van-mijn-lijf-huis?

U kunt urgentie aanvragen als u door ernstige problemen in uw relatie of geweld binnen het gezin uit uw woning weggegaan bent. U woont nu in een tijdelijke opvang. De reden voor urgentie (dat noemen we urgentiegrond) heet dan ‘uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang’.

U kunt alleen urgentie aanvragen als u nu in een blijf-van-mijn-lijfhuis woont.

Wat zijn de voorwaarden voor urgentie ‘uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang’?

  • U woont tijdelijk in een opvang die mensen die ernstige problemen in hun relatie of geweld binnen het gezin hebben meegemaakt, coacht en opvangt (blijf-van-mijn-lijf-huis).
  • Uw situatie is zo ernstig dat het niet veilig is als u teruggaat naar uw oude woning. Dit moet ook blijken uit de meldingen of aangiften bij de politie en/of bewijzen van bijvoorbeeld instellingen die hulp geven.
  • U gaat wonen in de gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel. Gaat u in een andere gemeente wonen? Dan gaat u naar die gemeente.

Hoe vraagt u urgentie aan voor ‘uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang’?

Denkt u dat u urgentie kunt krijgen voor ‘uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang’? Vul dan de vragen bij ‘Kans op urgentie’ in. Heeft u de vragen ingevuld? Het antwoord verteld u welke documenten nodig zijn om urgentie te kunnen aanvragen.

Het is belangrijk dat uw aanvraag voor urgentie compleet is. U vult samen met uw begeleider in de tijdelijke opvang de documenten in. Zijn alle documenten compleet? Maak dan een afspraak voor een gesprek bij een corporatie in één van de gemeenten die we hierboven noemde. Neem uw begeleider en alle documenten mee naar het gesprek.

U hoort binnen 8 weken of u urgentie voor ‘uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang’ krijgt.

Wat moet ik meenemen voor een aanvraag urgentie?

  • Identiteitsbewijs (huishouden);
  • inkomensverklaring van de Belastingdienst van het afgelopen jaar van het gehele huishouden. De verklaring kunt u opvragen bij de Belastingdienst;
  • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van alle leden van het huishouden (die meeverhuizen), waar zowel het huidige (verblijf)adres als de historische (verblijf)adressen zijn opgenomen. Dit geldt voor personen die een urgentie willen aanvragen en afkomstig zijn buiten de gemeente Rotterdam en voor personen die niet in de gemeente Rotterdam als inwoner op een (verblijf)adres staan ingeschreven.
  • Bijlage Verhuurdersverklaring (indien u direct voorafgaand aan de aanvraag in een zelfstandige huurwoning heeft gewoond;
  • Bijlage rapportageformulier (voor elke situatie/urgentiegrond is een specifiek rapportageformulier).