Woont u nu in een blijf-van-mijn-lijf-huis?

U kunt urgentie aanvragen als u door ernstige problemen in uw relatie of geweld binnen het gezin uit uw woning weggegaan bent. U woont nu in een tijdelijke opvang. De reden voor urgentie (dat noemen we urgentiegrond) heet dan ‘uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang’.

U kunt alleen urgentie aanvragen als u nu in een blijf-van-mijn-lijfhuis woont. Komt u uit de gevangenis, een kliniek, opvangcentrum of psychiatrische inrichting en u heeft dringend een zelfstandige woning nodig, dan kunt u in een aantal situaties urgentie aanvragen. De reden voor urgentie (dat noemen we urgentiegrond) heet dan ‘doorstroming vanuit opvanginstellingen’. De instelling waar u nu tijdelijk een traject doorloopt moet door de gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle aan den IJssel zijn aangewezen als partij voor het verzorgen van een traject en voor het aanvragen van urgentie gericht op resocialisatie. Is de instelling een aangewezen partij, dan kunt u als u aan alle voorwaarden voldoet samen met uw begeleider een urgentie aanvragen. De instelling vraagt dan bij ons urgentie aan. Informeer bij uw begeleider naar de mogelijkheden.

Wat zijn de voorwaarden voor urgentie ‘uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang’?

  • U woont tijdelijk in een opvang die mensen die ernstige problemen in hun relatie of geweld binnen het gezin hebben meegemaakt, coacht en opvangt (blijf-van-mijn-lijf-huis).
  • Uw situatie is zo ernstig dat het niet veilig is als u teruggaat naar uw oude woning. Dit moet ook blijken uit de meldingen of aangiften bij de politie en/of bewijzen van bijvoorbeeld instellingen die hulp geven.
  • U gaat wonen in de gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel. Gaat u in een andere gemeente wonen? Dan gaat u naar die gemeente.

Hoe vraagt u urgentie aan voor ‘uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang’?

Denkt u dat u urgentie kan krijgen voor ‘uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang’? Dan vult u samen met uw begeleider in de tijdelijke opvang het formulier ‘Rapportageformulier Uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang’ in. Zorg ervoor dat u samen het formulier juist en volledig invult.

U maakt, als alles compleet is, een afspraak voor een gesprek bij een corporatie in één van de gemeenten die we hierboven noemde. Neem uw begeleider, het formulier en alle documenten mee naar het gesprek.

Als alles compleet is dan hoort u binnen 8 weken of u urgentie voor ‘uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang’ krijgt.

Wat moet ik meenemen voor een aanvraag urgentie?

  • Identiteitsbewijs (huishouden);
  • inkomensverklaring van de Belastingdienst van het afgelopen jaar van het gehele huishouden. De verklaring kunt u opvragen bij de Belastingdienst;
  • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van alle leden van het huishouden (die meeverhuizen), waar zowel het huidige (verblijf)adres als de historische (verblijf)adressen zijn opgenomen. Dit geldt voor personen die een urgentie willen aanvragen en afkomstig zijn buiten de gemeente Rotterdam en voor personen die niet in de gemeente Rotterdam als inwoner op een (verblijf)adres staan ingeschreven.
  • Bijlage Verhuurdersverklaring (indien u direct voorafgaand aan de aanvraag in een zelfstandige huurwoning heeft gewoond;
  • Bijlage rapportageformulier (voor elke situatie/urgentiegrond is een specifiek rapportageformulier).