Kosten van wonen te hoog? Betalingsproblemen?

U heeft betalingsproblemen, of dat gaat zeker gebeuren. De kosten van het wonen (woonlasten) zijn te hoog vergeleken met uw inkomen. Er is geen andere mogelijkheid om de woonlasten te betalen. Het probleem is bijvoorbeeld ontstaan omdat het inkomen ineens omlaag gaat of bij een echtscheiding of stoppen van het samenwonen. De reden voor urgentie (dat noemen we urgentiegrond) is dan ‘woonlasten’.

Kans op urgentie?

Bekijk eerst of voldoet aan de voorwaarden. Beantwoord daarna deze vragen, en kijk of u kans maakt op urgentie.

Wat zijn de voorwaarden voor urgentie ‘woonlasten’?

  • U woont in de gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel. Woont u in een andere gemeente? Dan gaat u naar de gemeente waar u woont.
  • U woont nu zelfstandig en moet nu nodig met uw kinderen (tot 23 jaar) naar een andere zelfstandige woning verhuizen.
  • U heeft van de gemeente een verhuisverplichting gekregen in combinatie met woonkostentoeslag of u houdt na aftrek van uw woonlasten te weinig inkomen over. Met te weinig inkomen bedoelen we dat wat u minimaal nodig heeft om te kunnen leven. Dat is per inkomen en huishoudgrootte bepaald door berekeningen te maken op basis van gegevens van het Nibud en het woononderzoek ‘Armoede in kaart’.
  • U heeft geen recht op huurtoeslag als u nu een woning huurt.
  • Komt één kind of meerdere kinderen bij u wonen na de scheiding? Alleen de ouder die de zorg heeft over de kinderen kan urgentie aanvragen. De kinderen wonen officieel bij de ouder die de urgentie kan aanvragen.

Hoe ‘woonlasten’ aanvragen?

Denkt u dat u urgentie kunt aanvragen voor ‘woonlasten’? Vul dan de vragen bij ‘Kans op urgentie’ in. Heeft u de vragen ingevuld? Het antwoord vertelt u welke documenten nodig zijn om urgentie te kunnen aanvragen.

Het is belangrijk dat uw aanvraag voor urgentie compleet is. Is alles compleet? Maak dan een afspraak voor een gesprek bij een corporatie in één van de gemeenten die we hierboven noemde. Neem alle documenten mee naar het gesprek.

U hoort binnen 8 weken of u urgentie voor ‘woonlasten’ krijgt. SUWR maakt een woonlastenberekening van uw situatie.