Hoe kan ik bezwaar aantekenen als mijn aanvraag afgewezen wordt?

Wij hebben uw aanvraag voor urgentie niet goedgekeurd. U bent het daar niet mee eens en u wilt daar bezwaar tegen maken.

Waar kunt u bezwaar tegen maken?

Alle voorwaarden en regels voor urgentie staan in een document dat door de gemeenten en de corporaties is ondertekend. Dit document heet de Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2024. Wij nemen op basis van dit document beslissingen. Lees dit document en bedenk goed of dat deze voorwaarden en regels door ons niet goed zouden zijn gevolgd.

Woont u in de gemeente Rotterdam? En wilt u bezwaar maken tegen de afwijzing van uw urgentie?

Dan schrijft u een brief aan de afdeling Juridische Diensten van de Bestuurs- en Concernondersteuning Gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam.

Woont u in de gemeente Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel? En wilt u bezwaar maken tegen de afwijzing van uw urgentie?

Dan schrijft u een brief aan de Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam, Postbus 490, 3000 AL Rotterdam.

Hoe kijkt de bezwarencommissie naar uw bezwaar?

De bezwarencommissie beoordeelt zonder invloed van iemand anders uw bezwaar. Deze commissie gebruikt daarbij de afspraken die staan in de ‘Algemene wet bestuursrecht’.

Tot wanneer kunt bezwaar maken?

U moet binnen 6 weken nadat wij u de afwijzing gestuurd hebben bezwaar maken. Op de afwijzing staat een datum van verzending. Vanaf die datum gaat de bezwaar-periode in. In de afwijzing staat ook waar en hoe u bezwaar kunt maken.

Kost bezwaar maken geld?

Bezwaar maken kost geen geld. Alléén als u advies vraagt aan een jurist dan kan de jurist daar geld voor vragen. De kosten voor dat advies zijn dan voor u.

Wat gebeurt er met uw bezwaar?

Vooronderzoek

Iedereen die bezwaar heeft gemaakt krijgt daarover bericht. De secretaris van de bezwarencommissie gaat uw bezwaar daarna onderzoeken. De secretaris bekijkt of de bezwarencommissie uw bezwaar kan behandelen. Dat noemen we ‘ontvankelijk’. De secretaris kijkt waar uw bezwaar over gaat en of u op tijd bezwaar gemaakt heeft.

Als u bijvoorbeeld te laat bent met het opsturen van het bezwaar, dan behandelt de bezwarencommissie uw bezwaar niet. Uw bezwaar is dan ‘niet-ontvankelijk’.

Het kan ook zijn dat uw bezwaar niet aan bepaalde eisen voldoet. Als er bijvoorbeeld in uw bezwaar geen naam en handtekening staan. De secretaris vraagt u dan om uw bezwaar aan te vullen. Zodat de bezwarencommissie uw bezwaar toch kan behandelen. Dit noemen we ‘verzuimherstel’. Het kan gebeuren dat door ‘verzuimherstel’ de tijd voor het behandelen van het bezwaar wordt verlengd. Dat kan ook als er meer informatie moet worden verzameld.

De behandeling van uw bezwaar

Als uw bezwaar behandeld kan worden krijgt u bericht. In dat bericht staat uitleg over de manier waarop uw bezwaar wordt behandeld. Daarna stuurt de secretaris van de bezwarencommissie uw bezwaar naar SUWR. SUWR moet zich nu verdedigen tegen uw bezwaar. We noemen SUWR in deze fase ‘de verweerder’. De secretaris vraagt SUWR om een reactie op uw bezwaar. SUWR moet dan uw bezwaar onderzoeken en aan de bezwarencommissie uitleggen waarom en hoe we het besluit van afwijzing hebben genomen. We geven dan aan welke voorwaarden en regels we gebruikt hebben bij de afwijzing. Deze reactie noemen we ‘het verweerschrift’.

De secretaris verzamelt in de tussentijd alle informatie en maakt een map met alle gegevens die nodig zijn om het bezwaar te kunnen beoordelen. De secretaris houdt u op de hoogte van hoe het verder loopt met uw bezwaar.

De hoorzitting

Voor de bezwaren over urgentie is in de wet geregeld dat u uw kant van het verhaal mag geven. Dat noemen we ‘gehoord worden’. Dit doen we in een hoorzitting. U krijgt voor de hoorzitting een uitnodiging per brief. SUWR (de verweerder) krijgt ook een uitnodiging om naar de hoorzitting te komen. Op de hoorzitting kun u uw bezwaar uitleggen en misschien nog zaken aanvullen die zich later hebben afgespeeld. Als u niet naar de hoorzitting wilt komen dan geeft u dat aan de secretaris door. De hoorzitting verlengt de periode van behandeling van uw bezwaar niet. Alleen als u of SUWR in overleg redenen voor hebben. Na de hoorzitting beoordeelt de bezwarencommissie uw bezwaar.

Het advies

Als het hele onderzoek en de hoorzitting klaar zijn dan geeft de bezwarencommissie een advies aan SUWR. In het advies staat waarover uw bezwaar gaat en of er een hoorzitting is geweest met een kort verslag van de hoorzitting. In het advies staan ook wat de bezwarencommissie van uw bezwaar vindt en wat het oordeel van de bezwarencommissie is. SUWR moet dan met het advies aan de slag. Meestal doen we alles wat de bezwarencommissie in het advies heeft aangegeven. SUWR laat u weten wat we met het advies gedaan hebben.

Beroep

Bent u het niet eens met de uitslag dan geeft de secretaris aan dat u naar de rechter kunt. Dat moet dat bij de Rechtbank, afdeling Bestuursrechtspraak.