Zorgt u lang voor iemand zonder dat u daar geld voor krijgt?

U kunt urgentie aanvragen als u (mantel)zorg geeft of gaat geven en heel snel een woning nodig heeft om zo dichtbij de persoon die de mantelzorg van u ontvangt te wonen. De reden voor urgentie (dat noemen we urgentiegrond) heet dan ‘mantelzorg’.

Wat is ‘mantelzorg’?

U geeft voor langere tijd onbetaalde zorg aan familie of een bekende. Het doel van mantelzorg is om te voorkomen dat dit familielid of bekende naar een zorginstelling moet. Daardoor kan die persoon langer thuis wonen.

Wat zijn de voorwaarden voor ‘mantelzorg’?

De persoon die de mantelzorg ontvangt moet wonen in Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel. Voor de andere gemeenten neemt u contact op met die gemeente.
Het geven van mantelzorg en waarom dit echt nodig is, moet u met officiële stukken bewijzen.

Hoe ‘mantelzorg’ aanvragen?

Denkt u dat u urgentie kunt aanvragen voor mantelzorg? Dan maakt u de kansberekening op deze pagina. Maakt u volgens de berekening kans, dan vult u het ‘Rapportageformulier Mantelzorg’ in. Zorg ervoor dat u het formulier juist en volledig invult. U maakt, als alles compleet is, een afspraak voor een gesprek bij een corporatie in één van de gemeenten die we hierboven noemde. Neem het formulier en alle documenten mee naar het gesprek. Als alles compleet is dan hoort u binnen 8 weken of u urgentie voor ‘mantelzorg’ krijgt.

Wanneer kunt u geen urgentie ‘mantelzorg’ aanvragen?

U kunt geen urgentie aanvragen als u dichter bij een familielid wil wonen die in een (zorg)instelling/ziekenhuis is opgenomen. Het familielid dat opgenomen is, krijgt daar alle zorg; dat noemen we ‘intramurale zorg’. Het familielid kan niet meer thuis wonen maar moet verzorgd worden in de (zorg)instelling/ziekenhuis. Dat familielid heeft dan geen zorg van u nodig. Die zorg krijgt het familielid in de (zorg)instelling/ziekenhuis. Dat is de reden waarom u geen urgentie kunt aanvragen.

Wat moet ik meenemen voor een aanvraag urgentie?

  • Identiteitsbewijs (huishouden);
  • inkomensverklaring van de Belastingdienst van het afgelopen jaar van het gehele huishouden. De verklaring kunt u opvragen bij de Belastingdienst;
  • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van alle leden van het huishouden (die meeverhuizen), waar zowel het huidige (verblijf)adres als de historische (verblijf)adressen zijn opgenomen. Dit geldt voor personen die een urgentie willen aanvragen en afkomstig zijn buiten de gemeente Rotterdam en voor personen die niet in de gemeente Rotterdam als inwoner op een (verblijf)adres staan ingeschreven.
  • Bijlage Verhuurdersverklaring (indien u direct voorafgaand aan de aanvraag in een zelfstandige huurwoning heeft gewoond;
  • Bijlage rapportageformulier (voor elke situatie/urgentiegrond is een specifiek rapportageformulier).