Voldoet u aan de voorwaarden?

Alle voorwaarden en regels voor urgentie staan in een document dat door de gemeenten en de corporaties is ondertekend. Dit document heet de Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam (2020). Voordat u urgentie aanvraagt, is het belangrijk dat u er zelf alles gedaan heeft om uw situatie te verbeteren.

U kunt bij ons urgentie aanvragen als:

 • u 18 jaar of ouder bent;
 • u in Nederland mag wonen of de Nederlandse nationaliteit heeft, en u in de gemeente Rotterdam; Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel woont;
 • uw verzamelinkomen niet hoger is dan € 47.699,- (eenpersoonshuishouden) of € 52.671,- (meerpersoonshuishouden) (peildatum: 1-1-2024);
 • ingeschreven staat bij WoonnetRijnmond;
 • u hebt bij schulden een betalingsafspraak gemaakt;
 • er geen sprake was van overlast.

Komt u in aanmerking?

Controleer hier of u aan de voorwaarden voldoet

Voldoet u aan deze voorwaarden? Klik dan hier om te kijken welke urgentie reden bij uw situatie past.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Lees hieronder verder wat voor u van toepassing is.

Woont u niet in de gemeente Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel, maar wel in één van de andere gemeente in de woningmarktregio Rotterdam?

Vraag dan urgentie aan bij de gemeente waar u woont. Het overzicht van de woningmarktregio vindt u hier.

Woont u buiten de woningmarktregio Rotterdam?

Dan kunt u alleen urgentie aanvragen voor urgentiegrond ‘Mantelzorg verlenen‘, ‘Mantelzorg ontvangen‘ of urgentiegrond ‘Uitstroom uit voorziening tijdelijke opvang‘ en een woning nodig heeft in Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam of Capelle a/d IJssel.

Is uw verzamelinkomen hoger dan € 47.699,- (eenpersoonshuishouden) of € 52.671,- (meerpersoonshuishouden) (peildatum: 1-1-2024) per jaar?

Dan kunt u alleen urgentie aanvragen bij hele bijzondere medische situaties. Wij kijken naar het verzamelinkomen dat op uw inkomensverklaring van de Belastingdienst staat. Op WoonnetRijnmond kunt u in uw persoonlijke account-pagina bij ‘mijn gegevens’ het inkomen opvoeren en/of eventueel uitrekenen met de rekenhulp.

Heeft u vroeger problemen gehad met uw corporatie en is er een uitspraak door de rechter geweest? Bijvoorbeeld door een huurschuld of door overlast?

Als u ontruimd bent door een uitspraak van de rechter dan kunt u alleen urgentie aanvragen als u in het laatste-kans-traject van het Regionaal Vangnet zit. Zit u in het directe-uitsluitingstraject van het Regionaal Vangnet dan mag u vijf jaar na de uitspraak van de rechter geen woning meer huren van corporaties in de hele woningmarktregio Rotterdam. Bij uw inschrijving op WoonnetRijnmond kunt u zien in welk traject van het Regionaal Vangnet u zit.

*Let op! Als u schulden heeft en een afspraak om alles te betalen dan kunnen er bij urgentiegrond ‘Doorstroming vanuit opvanginstellingen’ of urgentiegrond ‘Uitstroom uit een tijdelijke voorziening’ in sommige situaties nog extra voorwaarden gelden over de afspraak om alles te betalen.

Hoe is de situatie ontstaan?

U kunt urgentie aanvragen als de problemen niet door uzelf zijn ontstaan. Als u wel zelf in de problemen gekomen bent dan kunt u de eerste twee jaar van die problemen geen urgentie aanvragen.

Kunt u ook een andere woning vinden?

Alleen als u nergens anders kunt wonen, dan kunt u urgentie aanvragen.

Kunt u ‘voorliggende voorzieningen’ krijgen?

U krijgt geen urgentie als u gebruik kan maken van ‘voorliggende voorzieningen’ om uw probleem met een woning op te lossen. ‘Voorliggende voorzieningen’ zijn bijvoorbeeld:

 • huurtoeslag
 • een uitkering
 • bij huurschuld afspraken maken met uw verhuurder
 • een subsidieregeling
 • woonaanpassingen bij de WMO

Heeft u al eerder urgentie gekregen?

U krijgt geen urgentie als u binnen twee jaar na afloop van de eerste urgentie opnieuw urgentie vraagt voor hetzefde probleem.

Er is sprake van een persoonlijke noodsituatie

U kunt urgentie krijgen als er sprake is van een persoonlijke noodsituatie waarbij u snel een andere woning nodig heeft.

Heeft u eerder een woning aangeboden gekregen?

Heeft u door reactie(s) al eens een woning aangeboden gekregen, dan heeft het aanvragen van urgentie geen zin. U kunt dan namelijk zelf met uw inschrijfduur aan een andere woning komen. De aanvraag voor urgentie wordt daarom afgewezen.

Woont u op kamers?

We zien kamerbewoners als inwonend. Inwonende woningzoekenden kunnen geen urgentie aanvragen.

Heeft u geen mogelijkheden meer?

Voldoet u aan één van de urgentiegronden zoals staat in de Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam ? Dan kunt u een aanvraag voor een urgentie doen.

Wilt u na het lezen van deze voorwaarden een urgentie aanvragen? Dan vragen wij naar persoonlijke gegevens. U moet laten zien dat u aan alle voorwaarden voldoet. Welke gegevens hebben wij nodig? U vindt dit bij de urgentiegrond die bij uw situatie past.

Wanneer kunt u geen urgentie krijgen?

 • als u genoeg inschrijfduur bij WoonnetRijnmond heeft om aan andere woonruimte te komen
 • u heeft eerder een woning geweigerd. U kon dus eigenlijk snel aan een woning komen.